מבזקים

אֲתַר החרמון יִיפָּתַח היום

אֲתַר החרמון יִיפָּתַח היום למְבקרים. נכון לאתמול אחה"צ: כ-15 ס"מ של שֶלֶג נֶעֶרְמו במִפְלַס העֶלְיוֹן באֲתָר

מהאֲתָר נִמסר כי רַכֶּבֶל המְבקרים והמִתְקָנִים יִיפָּתְחו בהֶתְאֵם לתְנָאֵי מֶזֶג האֲוִויר. עוד נִמסר כי הכְּניסה לאֲתָר חופְשית אך השימוש במִתְקָנִים בתַשְלום