Browsing Archives

ט״ו בטבת תשפ״ב 19.12.21

יום ראשון ט״ו בטבת תשפ״ב 19.12.21


06:10: כוחות הביטָחון לָכְדו הלילה את המְחַבלים שבִּיצְעו את הפִּיגוּע בשומרון

06:10: כּוֹנְנוּת ביהודה ושומרון מֵחֲשָש לפיגועים נוסָפים

06:10: השבוע מְצַיְינים את שְבוע השָׂפָה העברית

06:10: אתמול, 18 בדצמבר, צוּיַן יום השָׂפה הערבית הבין לאומי

06:10: אתמול צוּיַן יום המְהַגֵר הבין לאומי

06:10: אֲתַר החרמון יִיפָּתַח היום למבקרים

06:10: התחזית: קר מהרגיל בעונה

 מגֵפת הקורונה

06:10: נִמְשֶכֶת הדְאגה בעולם ובישראל מההִתְפַּשטות המְהירה של זן האומיקרון

06:10: מדינות באירופה מְבַטְלות או מַגְבִּילוֹת את חֲגיגות חג המוֹלָד וסוף השנה

06:10: בישראל הִתְגַלו עַד כֹּה 134 נִדְבָּקים בזַן האומיקרון, חֲשָש למאות נִדְבָּקִים נוסָפים

06:10: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) בישראל עלה ל– 1.11

06:10: מהלילה: עוד 7 מדינות אדומות

06:10: הממשלה צְפוּיָה לְהַרְחִיב את רְשימת המדינות האדומות 

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-870 נִדבקים חדשים, 81 חולים במַצָב קשה, 41 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה בישראל: 8,232

06:10: 4.152 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: כ-650 אלף יִשְׂרְאלים לא הִתְחַסְנו כְּלָל

06:10: כמיליון ישְׂרְאלים הִתְחַסנו רק פַּעֲמַיים ולא קיבלו את מְנַת הבוסטר

06:10: רק אחוזים לא גבוהים מהילדים התחסנו עד כה

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים

משרד הבריאות קורא לציבור להתחסן גם נגד השַפַּעַת

 

נִלְכְּדו המְחַבְּלים שבִּיצְעוּ את הפִּיגוּעַ ליד חוֹמֶש

כוחות הביטָחון לָכְדוּ הלילה את המְחַבְּלים שבִּיצְעו ביום חמישי את פִּיגוּעַ היְרִי ליד חוֹמֶש שבשומרון שבו נִרְצַח תלמיד ישיבה. נֶעֶצְרו שני המְחבלים ושני הפלסטינים שסִייְעוּ להם. המְחבלים נִתְפְּסוּ בכפר באזור ג'נין – ללא הִתְנַגְדוּת או יְרִי.

19.12.21

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עם טמפרטורות נמוכות מהרגיל לעוֹנָה. לאורך מישור החוף ינשבו רוחות עֵרוֹת. במישור החוף הצפוני ייתכן גשם מקומי. משעות אחה"צ ייתכן אוֹבֶך בעיקר בדרום.

מחר:

גשום וסוֹעֵר בצפון ובמרכז. חֲשָש להֲצָפוֹת במקומות המוּעָדִים. בחרמון יֵרד שֶלֶג ויִיתָכֵן שלג גם בפְּּסָגוֹת הגבוהות של הרי הצפון. בדרום בבוקר ייתכן גשם מקומי, ובהמשך היום ייעשה אביך וייתכנו סוּּפוֹת חול מקומיות. משעות הצוהריים קיים חשש לשִיטְפוֹנוֹת בנחלי ים המלח ומדבר יהודה. הטמפרטורות יֵרדו ויהיה קר מהרגיל לעונה.

 

 

אֲתַר החרמון יִיפָּתַח היום

אֲתַר החרמון יִיפָּתַח היום למְבקרים. נכון לאתמול אחה"צ: כ-15 ס"מ של שֶלֶג נֶעֶרְמו במִפְלַס העֶלְיוֹן באֲתָר

מהאֲתָר נִמסר כי רַכֶּבֶל המְבקרים והמִתְקָנִים יִיפָּתְחו בהֶתְאֵם לתְנָאֵי מֶזֶג האֲוִויר. עוד נִמסר כי הכְּניסה לאֲתָר חופְשית אך השימוש במִתְקָנִים בתַשְלום

הממשלה אישְרה 7 מְדינות אֲדוּמות נוֹסָפות

הממשלה אישְרה במִשְאָל טלפוני את הוֹסָפַת עוד 7 מדינות לרְשימת המְדינות האדומות. לרְשימה נוֹסְפו: אירלנד, נורבגיה, ספרד, פינלנד, צרפת, שבדיה ואיחוד האמירויות. החוזרים ממדינות אלה מְחוּיָבים בבידוּד של שבעה ימים בְּכָפוּף לשתי בְּדיקות PCR. ההַחְלָטָה תִיכָּנס לתוֹקֶף הלילה בחֲצות.

כ-40 אלף מְטיילים ביקְרו אתמול בשְמוּרוֹת הטֶבע

כ-40 אלף מְטיילים פָּקדו אתמול את שְמורות הטבע והגנים הלְאומיים ברחבי הארץ, לַמְרוֹת הגֶשֶם. מרשות הטבע והגנים נמסר כי האֲתָרים הבולְטִים היו שְמורת עין גדי, מְערת הנְטיפים, מגדל צדק, תל אשקלון, עֵין חמד, עין עָבְדַת ומכתש רמון.