מבזקים

עלייה בשיעורי העישון וההשמנה בישראל

דו"ח חדש מלמד כי בשנת 2022 חלה עלייה בשִיעוּרֵי העישון והַהַשְמָנָה, ובְעִיקָר בהַשְמָנַת ילדים ובנֵי נוער בישראל.

חמישית מהישְׂרְאלים מְעַשְנים; שְליש מהגברים ורֶבע מהנשים בישראל סובְלים מעודֶף מִשְקָל.

חלה יְרידה בהֵיעָנוּת לביצוע בְּדיקות לגילוי מוּקְדם של סרטן השד והמְעִי הגס, יְרידה בהִתְחַסְנות נגד שַפַּעַת ודַלֶקֶת רֵיאוֹת, והַעֲמָקָה בפַּעֲרֵי הבריאות בין מְטופלים ממעמד סוציו־אקונומי גבוה לבין מְטופלים ממעמד סוציו-אקונומי נמוך.