מבזקים

בנק ישראל: הרחבת מעגל המשרתים חיונית לכלכלה הישראלית

אתמול התפרסם הדו"ח השנתי של בנק ישראל. בנק ישראל סקר בדו"ח את האתגרים העומדים בפני הכלכלה הישראלית בעקבות המלחמה.

הדו"ח קובע כי הרחבת מעגל המשרתים בצה"ל חיונית לכלכלת ישראל: "הרחבת מעגל המשרתים בצבא – בכלל זה מקרב האוכלוסייה החרדיתבמסגרת מתווה מוסכם לגבי אופי התהליך, תאפשר אפוא לענות על צורכי הביטחון הגדלים, תוך מיתון הפגיעה במשרתים ובמשק".

עוד נכתב בדו"ח: "חשוב לצמצם תקציבים אשר עלולים לפגוע בתמריצים של שילוב אוכלוסיות חדשות בשוק העבודה ובמטרות ארוכות טווח נוספות".