מבזקים

קְצין חֵיל היָם: נִיסִיתִי לְהַצִיל את החֲבֵרים שלי

אֲלפים לִיווּ לִמְנוּחוֹת את שנֵי הטַיָיסים שנֶהֶרגו בהִתְרַסְקוּת המַסוֹק של צה"ל מול חוֹפֵי חיפה. תוצָאֹות רִאשוֹנִיוֹת של חֲקִירַת הִתְרַסְקוּת המַסוֹק מְגַלוֹת כי אַחַד המְנוֹֹעִים עלה באֵש והחַשְמל כָּבָה. קְצין חֵיל הים שהיה על המַסוֹק הִצְלִיח לְחַלֵץ את עצמו מהמַסוק ולִקְפּּוץֹ למים. כשהֵבִין ששני הטייסים לא הִצְלִיחו לְהֵיחָלֵץ מהמַסוק, חזר אֲליהם, אך לא הִצְלִיחַ לְחַלֵץ אותם. מהמים טִלְפֵּן הקָצין בטלפון הנייד האישי שלו למְפַקֵד הטַיֶיסֶת ודִיוַוח לו על התְאוּנה."שְמוֹר על עַצְמְךָ!" אמר לו המפקד.

הקְצין מְאוּשְפָּז במחלָקָה האורתופדית ביה"ח רמב"ם. "ניסיתי לְהַצִיל את החברים שלי", אמר הקצין אתמול ושלח חיבוק אוהב למשפחותיהם: "אוהב אֶתְכֶם ותִהיו חזָקים!" אמר. מְפקד חיל האוויר ומפקד זְרוֹע היָם בִּיקְרו את הקָצין בבית החולים והִבִּיעוּ את הַעֲרָכָתָם על פְּעולָתוֹ ועל קוֹר הרוח שהִפְגִין.