Browsing Archives

ג׳ בשבט תשפ״ב 05.01.22

יום רביעי ג׳ בשבט תשפ״ב 05.01.22


06:10: אֲלפים לִיווּ לִמְנוּחוֹת אתמול את שנֵי הטַיָיסים שנֶהֶרגו בהִתְרַסְקוּת המַסוֹק של חֵיל האֲוִויר שלשום מול חוֹפֵי חיפה

06:10: תוצָאֹות רִאשוֹנִיוֹת של חֲקִירַת הִתְרַסְקוּת המַסוֹק: אחד המְנוֹֹעִים עלה באֵש והחַשְמל כָּבָה

06:10: קְצין חֵיל הים שהיה על המַסוֹק שהִתְרַסֵק ומְאוּשְפָּז בביה"ח רמב"ם: ניסיתי לְהַצִיל את חֲבֵרַיי

06:10: צה"ל הִפִּיל רַחְפָן של אִרְגון חיזבאללה שחָצָה לשֶטַח ישראל מדְרום לבנון

06:10: הלמ"ס: השָׂכָר החודשי המְמוּצָע באוקטובר: 11,277 שקלים

06:10: פיילוט בבתֵי המשפט: הַקְרָאוֹת פִּסְקֵי דין בתיקים שמְעוֹרְרים עניין ציבורי יועבְרו בשידור יָשיר

מגפת הקורונה

06:10: צונאמי של אומיקרון בצרפת, אנגליה, ארה"ב ומדינות רבות נוספות 

06:10: מְקַדֵם ההַדְבָּקָה (ה-R) בישראל עלה ל: 1.91

06:10: פְּקָקֵי תְנוּעה ותוֹרִים אֲרוּכִּים מאוד במִתְחֲמֵי בדיקות הקורונה

06:10: משרד הבריאות צָפוּי לְשַנוֹת את מְדיניות הבְּדיקות והבִּידודִים

06:10: תוצָאוֹת רִאשוֹנִיוֹת של מֶחְקָר בביה"ח שיבא: המנה הרביעית מַגְדִילה את רָמַת הנוֹגְדָנים פי 5 בתוך שבוע ובְטוּחָה לשִימוּש

06:10: אתמול אוּבְחֲנו כ-10,805 נִדְבָּקים חדשים, 116 חולים במַצָב קשה, 38 מִתוכָם מוּנְשָמים

06:10: מִנְיַין המֵתים מקורונה: 8,247

06:10: 4.276 מיליון יִשְׂרְאלים כבר קיבְּלו את מְנַת החיסון השלישית

06:10: 75 אלף ישראלים כבר קיבלו את המנה הרביעית של החיסון

06:10: תַחֲזִית מֶזֶג האֲוויר: אין שינוי בטמפרטורות, גשם מְקומי קל בצפון ובמישור החוף

מִשרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן ולְחַסֵן את הילדים, לִשְמור על ריחוק חֶברתי ולַעֲטוֹֹת מסֵכוֹת

משרד הבריאות קורא לציבור להִתחסן גם נגד השַפַּעַת

קְצין חֵיל היָם: נִיסִיתִי לְהַצִיל את החֲבֵרים שלי

אֲלפים לִיווּ לִמְנוּחוֹת את שנֵי הטַיָיסים שנֶהֶרגו בהִתְרַסְקוּת המַסוֹק של צה"ל מול חוֹפֵי חיפה. תוצָאֹות רִאשוֹנִיוֹת של חֲקִירַת הִתְרַסְקוּת המַסוֹק מְגַלוֹת כי אַחַד המְנוֹֹעִים עלה באֵש והחַשְמל כָּבָה. קְצין חֵיל הים שהיה על המַסוֹק הִצְלִיח לְחַלֵץ את עצמו מהמַסוק ולִקְפּּוץֹ למים. כשהֵבִין ששני הטייסים לא הִצְלִיחו לְהֵיחָלֵץ מהמַסוק, חזר אֲליהם, אך לא הִצְלִיחַ לְחַלֵץ אותם. מהמים טִלְפֵּן הקָצין בטלפון הנייד האישי שלו למְפַקֵד הטַיֶיסֶת ודִיוַוח לו על התְאוּנה."שְמוֹר על עַצְמְךָ!" אמר לו המפקד.

הקְצין מְאוּשְפָּז במחלָקָה האורתופדית ביה"ח רמב"ם. "ניסיתי לְהַצִיל את החברים שלי", אמר הקצין אתמול ושלח חיבוק אוהב למשפחותיהם: "אוהב אֶתְכֶם ותִהיו חזָקים!" אמר. מְפקד חיל האוויר ומפקד זְרוֹע היָם בִּיקְרו את הקָצין בבית החולים והִבִּיעוּ את הַעֲרָכָתָם על פְּעולָתוֹ ועל קוֹר הרוח שהִפְגִין.

05.01.22

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית עד מעונן. בעיקר בצפון ובמישור החוף יוסיף לרדת גשם מקומי קל. הטמפרטורות יהיו ללא שינוי נִיכָּר. לקראת ערב הגשם ייפסק.

מחר:

מעונן חלקית עד בָּהִיר. תָחוּל עלייה בטמפרטורות. בצפון בעיקר הטמפרטורות יהיו מעט גבוהות מהרגיל לעוֹנָה.

 

 

תוצָאות רִאשוֹנות של המֶחְקָר בשיבא: חיסון רביעי מַעֲלֶה את רמת הנוגדנים פי 5

פרופ' גילי רגב-יוחאי מביה"ח שיבא הודיעה כי תוֹצָאוֹת רִאשוניות מהמֶחְקָר הנֶעֱרָך בביה"ח בימים אלה מַראות כי שבוע לְאַחַר מַתַן המנה הרביעית של החיסון יש עלייה של כמעט פי 5 ברָמות הנוֹגְדָנִים בקֶרֶב הנַסְיָינִים. מִמְצָאים ראשוניים אלה מִצְטָרְפִים לתוצָאות רִאשוניות שהִתקבלו בנושא תוֹפְעוֹת הלְוַואי ואֲשר מַצְבִּיעוֹת גם על בְּטִיחוּת המנה הרביעית.

השָׂכָר החודשי המְמוּצָע באוקטובר: 11,277 שקלים

השָׂכָר המְמוּצָע לעובדים ישְׂרְאלים בחודש אוקטובר היה 11,277 שקלים ברוטו. בַּעֲנַף ההייטק, שנִמְדַד בְּנִפְרָד, שָׂכִיר שעובד בתְחוּם הִרְוִויחַ בחודש אוקטובר 25,812 שקלים בִּמְמוצע. השָׂכָר המְמוּצָע הנָמוּך ביותר נִרְשַם בחודש אוקטובר בשֵירוּתֵי האֵירוּחַ והאוכל: 5,401 שקלים.

מַנְכָּ"לית משרד החינוך: לְהשאיר את מוֹסְדות החינוך פתוחים

מַנְכָּ"לית משרד החינוך דלית שטאובר אמרה כי צריך להיות לנו אינטרס אחד: להשאיר את מוֹסְדות החינוך פתוחים. עוד אמרה: "יש מַגֵפה נוסֶפֶת שמִשְתוֹלֶלֶת והיא לא קורונה, אלא תוֹפְעות הלְוַואי הקשות של ילדים שיָשבו הרבה שבועות בבית וסובְלים מחֲרָדוֹת ומְצוּקוֹת. בריאות הציבור היא לא רק קורונה אלא גם רְוָוחָה נַפשית של ילדים", אמרה המנכ"לית והוסיפה כי מֵאז הֵחֵלו ללמוד מֵרחוק, רבים מהתלמידים חוֹוִים יְרידה במוטיבציה, הַשְמָנָה ודִיכָּאוֹן

מדינת הסטרטאפ

מדינת הסטרטאפ

חֶבְרוֹת הֶזְנֵק בישראל 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה נתונים על חברות הזנק בישראל.

בשנת 2020 פעלו בישראל 4,810 חברות הזנק, עלייה שנתית ממוצעת של 4% לעומת שנת 2011.

ב-2020 היו כ-31 אלף משרות שכיר בחברות הזנק, עלייה שנתית ממוצעת של 5% בשנים 2020-2011.

השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר בחברות הזנק בשנת 2020 היה 21.6 אלף ש"ח, עלייה של 3% לעומת 2019. שכר זה גבוה פי 1.9 מהשכר החודשי הממוצע למשרת שכיר בכלל המשק (11.2 אלף ש"ח).

72% מחברות ההזנק ו-78% ממשרות השכיר מרוכזים במחוזות תל אביב והמרכז.

 

בתמונה: סמל צ'ק פוינט במשרד הראשי, תל אביב,ע"י User:Avi1111, תחת רישיון