מבזקים

משרד החינוך דוֹחֶה את בחינות הבגרות

שַׂר החינוך הֶחליט לִדְחוֹת את בְּחינות הבַּגרות בְּעקְִבוֹת המלחמה. בחינות הבגרות במוֹעֵד החורף יִידָחוּ לחודש מרץ 2024. בחינות הבגרות במועד הקיץ יִידָחוּ בשלושה שבועות, לסוף חודש מאי.

בנוֹסָף, הוּחלט לָתֵת הֲקָלוֹת והַתְאָמוֹת בבחינות הבגרות לכלל התלמידים. יִינָתְנו הקלות יִיחוּדִיוֹת לתלמידי העוטף, לתלמידים מֵאֲזורֵי הָעִימוּת בצפון ובדרום שפּוּנוּ מבתיהם בהחלטת הממשלה ולתלמידים שאִיבְּדו בן משפחה מדַרְגָה ראשונה.