מבזקים

וייז וגוגל מפות חזרו להציג עומסי תנועה

אפליקציות הנִיווּט ווייז וגוגל מפות חזרו בסוף השבוע לְהַצִיג למִשְתַמְשִים עוֹמְסֵי תְנוּעָה.

כזכור, לפני כחודשיים וויז וגוגל מפות הִפסיקו להציג עומְסי תנועה לבקשת פיקוד העורף. הבקשה נָבְעָה מהחֲשָש שהנְתוּנִים המוּצָגִים בְּאפליקציות הניווּט בזמן אֱמֶת עֲלוּלִים לְסַכֵּן את בּיטְחון האַזְרָחים וכוֹחוֹת הביטָחון.