Browsing Archives

י״ג בטבת תשפ״ד 25.12.23

נְשיא המדינה בנְאום לאוּמָה:

נְשיא המדינה בנְאום לאומה:

אסור לחזור לשִׂיחַ של 6 באוקטובר

 

נְשִׂיא המדינה יצחק הרצוג נָשָׂא אֱמֶש נְאוּם ביום ה-79 של המלחמה.

וכך אמר הנָשיא, בין השאר:

"אחיותיי ואחי אֶזרחיות ואזְרְחי ישראל,

זהו ערב קשה. בכל פעם מחדש הלב של כולנו מִתְכַּוֵוץ בכְאֵב וביָגוֹן, למשמע המילים הוּתַר לפִרְסוּם. מאחורי כל שם של חָלָל בלְחימה, נִמצא גיבור ישראל – בן למשפחה, בן להוריו, בן זוג, אבא, אח, נֶכֶד, אהוב.
בנינו ובנותינו נלחמים בגְבורה עִילָאִית. הם מְחַרְפִים נַפְשָם בסִמְטָאוֹת, בפִּירים, במִנְהָרות, בשֶטַח האוֹיֵב. הם נִלחמים כדי לְהָגֵן על הבית של כולנו, במִלחֶמֶת אין-בְּרֵירָה נגד טרוריסטים אַכְזָרִיים. הם נלחמים כדי שלא נחזור לסִבְבֵי דָמים שוּב ושוב ושוב. הם נלחמים כדי שלנו – עם ישראל – יהיה עתיד טוב יותר. כדי שלכל האזור, ואפילו לאֱנוֹשוּת כולה – יהיה עתיד טוב יותר. וכדי שאחיותינו ואחינו החטופים יחזרו הביתה במהרה. לא נָנוּחַ ולא נִשְקוֹט עד שהם יחזרו הביתה.
זו מַעֲרָכָה הֶכְרֵחִית, זו מערכה קשה, כבדה, מְמוּשֶכֶת וכוֹאֶבֶת, אין בה 'זְבֵּנְג וגָמַרְנו'".
אסור לחזור לשִׂיחַ של 6 באוקטובר

עוד אמר הנשיא: "אבל במיוחד ביום קשה וכואב זה, אסור לנו לְהִישָבֵר, אנחנו חַיָיבים לְהָרִים ראש. האויב רק מחכה שנראה סְדָקִים בתוכנו. שנתחיל לָרִיב האחד עם השני. הוא רואה את העִימוּתִים ומַאַבְקֵי האגו הפוליטיים – גם על היום שלִפני וגם על אחרי – והוא חוגג בכל פעם שהמַחְלוֹקֶת מְפַלֶגֶת אותנו.

דווקא בְּשֶל כך אני מבקש להביא את תְחִינָתָן של המשפחות השַכּוּלוֹת וקול החיילים בחֲזית ולקרוא לכולם – בואו נַחְדוֹל מהמַאֲבָקִים הפנימיים בשעת המערכה הקשה".
הנשיא הִזְהִיר: "אסור לחזור לשִׂיחַ של ה-6 באוקטובר. אסור לחזור לשיח של 'אנחנו והם'. אסור לחזור להֲפָצַת הרַעַל ברְשָתוֹת. אני מַזהיר בצורה מְפוֹרֶשֶת: כל מי שמחזיר אותנו לשיח של ה-6 באוקטובר, פוגֵע במַאֲמַץ המלחמתי ובביטחון אזרחי המדינה".
הרצוג הפנה קריאה ישירה ל"הנהגה, ולכל מי שפועלים בשָׂדה הציבורי והפוליטי", ואמר: "גַלו אַחְרָיוּת. אם לא לְמַעַנְכֶם, תעשו את זה לְפָחות למען חיילינו וילדינו בחזית. תִתִאַפְּקו עוד קצת עם הקמפיינים והמְסָרים הפוליטיים. זה לא יַזִיק."
אמון מלא בצה"ל ובכוחות הביטחון

הנשיא הִבִּיע אֵמוּן מלא ברָאשֵי צה"ל וכוחות הביטחון, ואמר, בין השאר: "אני מבקש מכאן לְגַבּוֹת ולְחַזֵק את צה"ל, לוחמיו ומְפקדיו – אשר מחרפים את הנפש למַעַן הֲשָבַת החטופים וביטחון ישראל; ואת המטה הכללי והרמטכ"ל רב-אלוף הרצי הלוי – על הובלה אחראית, נְחושה ומִקְצועית. אני מְחַזֵק מכאן את לוחמי השב"כ והמוסד ומפקדיהם, ואת המשטרה, השב"ס וכוחות ההַצָלָה ומְפקדיהם. ברוח זו, אני מְיַיחֵל ומתפלל להצלחת קבינט המלחמה ברָאשוּת ראש הממשלה. במַצָב חֵירוּם היסטורי שלא ידענו כְּמוֹתוֹ, הצורך באַחְדוּת ואַחריות עומד מעל הכול".

הרוּחַ הישְׂרְאלית היא התִקְוָוה והניצָחון

 

 

וייז וגוגל מפות חזרו להציג עומסי תנועה

אפליקציות הנִיווּט ווייז וגוגל מפות חזרו בסוף השבוע לְהַצִיג למִשְתַמְשִים עוֹמְסֵי תְנוּעָה.

כזכור, לפני כחודשיים וויז וגוגל מפות הִפסיקו להציג עומְסי תנועה לבקשת פיקוד העורף. הבקשה נָבְעָה מהחֲשָש שהנְתוּנִים המוּצָגִים בְּאפליקציות הניווּט בזמן אֱמֶת עֲלוּלִים לְסַכֵּן את בּיטְחון האַזְרָחים וכוֹחוֹת הביטָחון.

 

 

 

 

 

יום שני י״ג בטבת תשפ״ד 25.12.23


06:30: הבוקר הוּתְרו לפִרסום שְמותיהם של שני לוחמֵי צה"ל שנֶהֶרְגו אתמול בקְרבות ברצועה

06:30: אתמול בבוקר ובערב פורסמו שמותיהם של 10 נופלים

06:30: מִתחילת המלחמה נפלו 489 חיילי צה"ל

06:30: צה"ל מַרחיב את הפעולה ברצועת עזה ומְנַהֵל קְרָבוֹת עַזים וקָשים, פָּנים אל פנים – בצפון, במרכז ובדרום, מֵעל ומתחת לקַרקע

06:30: אתמול: יֶרי מעזה לעוטף; יֶרי מלבנון לגליל

06:30: בתְגוּבה ליֶרי בצפון: צה"ל תָקַף מַטָרות בלבנון 

06:30: נְשיא המדינה: אסור לחזור לשִׂיחַ של 6 באוקטובר, של 'אנחנו והם'

06:30: עֶשְׂרות בנֵי נוער מיִישובֵי העוטף ומתנועת 'הצופים' צועדים לְכִיווּן ירושלים לְמַעַן החטופים

06:30: שנת הלימודים האקדמית תִיפָּתַח בשתי פְּעימות: הראשונה ב-31 בדצמבר, והשנייה כעבור כמה שָבועות – בתֵיאוּם עם צה"ל

06:30: בעולם הנוצְרי חוגגים את חג המוֹלָד המְצַיֵין את הוּלַדְתו של ישו 

06:30: החגיגות הגדולות של חג המולד בחיפה ובנצרת בּוּטְלו השנה בגלל המלחמה

06:30: דובר צה"ל: יש לנו מַעֲרַך הֲגָנָה אֲוִוירית מְצוין, אבל ההגנה האווירית אינה הֶרְמֵטִית

יש לְהִישָמַע להַנְחָיוֹת פיקוד העורֶף – הן מַצִילוֹת חיים. יש לְהִישָאֵר במֶרְחָב המוּגָן 10 דקות. 10 דקות!

06:30: התחזית: עלייה קלה בטמפרטורות

שְנת הלימודים האקדמית תִיפָּתַח בשתי פְּעִימוֹת

וַעד רָאשֵי האוניברסיטאות וועד רָאשי המִכְלָלוֹת המְתוּקְצָבות גֳיבְּשו מִתְוֶוה מְעוּדְכָּן לפְתיחת שנת הלימודים האקדמית. לפי המתווה המעודכן, שנת הלימודים תיפתח בשתי פעימות. הפעימה הראשונה ב-31 בדצמבר, והשנייה שבועות אחדים לאחר מכן – בתֵיאוּם עם צה"ל. לפי המתווה הקודם, הפעימה השנייה נִקְבְּעה ל-21 בינואר, אך כָּעֵת מִתְבָּרֵר שצה"ל לא מִתְחַיֵיב למועֵד שבו יִתְבַּצֵעַ שִחְרור מָסיבי של מְשָרְתֵי מילואים.

במִסְגֶרֶת הפְּעימה השנייה יֵיעָרֵך במוֹסָדות "שְבוע חֲָזָרָה לכְשִירוּת אקדמית", עֲבוּר משרתֵי המילואים והקֶבַע שיִשְתַחְרְרו עד אז.

בהודעת רָאשֵי האוניברסיטאות נאמר כי יֵיעָשֶׂה מַאֲמָץ לְאַפְשֵר למִשתחררים נְקוּדת פתיחה שִיוְויונית. הם חוזרים על הַבְטָחָתָם לעשות כְּכֹל יְכולְתָם כדי לְוַודֵא שאף סטודנט לא יִישָאֵר מֵאָחוֹר.

מאתמול: חובה לְסַמֵן את אֶרֶץ המָקוֹר גם על תוֹצֶרֶת חַקְלָאִית שאינה אֲרוּזָה

החוק לסימוּן ארץ המָקוֹר על תוצֶרֶת חַקְלָאית בתִפְזוֹרֶת נִכְנס לתוֹקֶף אתמול. עַד כֹּה הייתה חובה לְסַמן את ארץ המָקור רק על תוצרת אֲרוּזָה. מאתמול, החובה חָלָה על גם תוצרת חַקְלָאִית שאינה אֲרוּזָה – נמכרת בתפזורת.

עכשיו נוּכל לדעת מֵאַיִן העַגְבָנִיות שאנחנו קונים בסופרמרקט. נִשְתַדֵל לקנות תוצֶרֶת הארץ – כחול לבן.

25.12.23

היום:

מְעוּנָן חֶלְקִית. עד שעות הצוהריים יִיתָכֵן טִפְטוּף עד גשם מקומי קל בצפון ובמרכז. תָחוּל עלייה קלה בטמפרטורות.

מחר:

בָּהִיר. צְפוּיָה עלייה נוֹסֶפֶת בטמפרטורות. הטמפרטורות יהיו גבוהות מהרגיל לעוֹנָה. בהרי הצפון והמרכז ינשבו רוחות מזרחיות עֵרוֹת.