בארץ

ביום העצמאות ה-70 – 8,842 מיליון נפש

ביום העצמאות ה-70 – 8,842 מיליון נפש לוגו חגיגות ה-70 למדינה

ביום העצמאות ה-70 – 8,842 מיליון נפש

מתש"ח ועד תשע"ח: 3.2 מיליון עולים

בישראל חיים ביום העצמאות תשע"ח כ-8.842 מיליון נפש. בימיה הראשונים של  המדינה מנתה אוכלוסיית ישראל 806 אלף תושבים.

האוכלוסייה היהודית מונה כ-6.589 מיליון תושבים (74.5% מכלל האוכלוסייה), האוכלוסייה הערבית כ-1.849 מיליון תושבים (20.9%) ואוכלוסיית האחרים מונה כ-404 אלף תושבים (4.6%).

מאז יום העצמאות שעבר גדלה אוכלוסיית ישראל בכ-163 אלף איש, גידול של כ-1.9%. בתקופה זו נולדו בישראל כ-177 אלף תינוקות ונפטרו כ-41 אלף איש. כ-28 אלף עולים הגיעו לארץ מאז יום העצמאות הקודם.

הָעֲלִייָה

מתש"ח ועד תשע"ח עלו לישראל כ-3.2 מיליון עולים. שני גלי העלייה הגדולים ביותר היו גל העלייה מ -1948 עד אמצע שנות ה-50 של המאה הקודמת (יותר מ-700 אלף עולים), שהביא להכפלת מספר התושבים במדינה בתוך כארבע שנים, וגל העלייה בשנות ה-90 של המאה הקודמת, (יותר מ-900 אלף עולים) שהביא לעלייה של יותר מ-10% במספר התושבים בישראל.

הַיִישוּבִים

ב-1949 היו בישראל 500 יישובים, וב-2016 – 1,214 יישובים. כיום כמחצית מהאוכלוסייה (44%) מרוכזת ב‑15 הערים הגדולות, המונות יותר ממאה אלף תושבים. העיר הגדולה ביותר היא ירושלים (882,700 תושבים).

עם קום המדינה, 75% מהאוכלוסייה גרה בערים או ביישובים עירוניים. רק עיר אחת מנתה יותר ממאה אלף תושבים – תל אביב (כ-240 אלף תושבים שהיו 28% מאוכלוסיית המדינה).