בארץ

מבקר המדינה:

מבקר המדינה: מבקר המדינה מתניהו אנגלמן (ויקיפדיה)
מְבקר המדינה:
נִבְחַן אַחְרָיוּת אִישִית ל-7 באוקטובר בכל הדְרָגִים 

מְבַקֵר המדינה מתניהו אנגלמן סָקַר אתמול בפני עובדי משרד המְבקר את רְשימת התְחוּמים שבְּכַוָונָתו לִבְדוֹק בכל הנוֹגֵעַ לטֶבַח 7 באוקטובר, לתְקוּפה שקָדְמָה לו ולהִתְנַהֲלוּת משְׂרְדֵי הממשלה בנושא הטיפול שניתן לִכְלַל תושבי המדינה בתְקופה שלאחריו.

המבקר אמר, בין השְאר: "כבר כָּעֵת בָּרור שהממשלה וכוחות הביטָחון מְחוּיָבים לְבַצֵעַ בֶּדֶק בית מַשְמָעוּתִי כיצד אֵירַע הכֶּשֶל הגדול ב-7 באוקטובר".
המבקר אמר כי הֶטבַח, הַשְלָכוֹתָיו והכְּשָלִים המִסְתַמְנים בזיקָה אליו עד לימים אלו מחייבים את בִּיקורֶת המדינה לִבְחוֹן את האַחְרָיוּת האישית של כל הדְרָגִים – המְדיני, הצְבָאי והאֶזְרָחי
בתְחום המְדיני תִיבָּחֵן הִתְנַהֲלוּת הממשלה בהֶיבֵּטים הבאים: ביטְחוני – התנהלות הקבינט המְדיני-ביטְחוני; אֶזרָחי – ניהוּל הטיפול של משרדי הממשלה בעוֹרֶף; כַּלְכָּלִי – הִתנהלות הקבינט הכלכלי-חֶברתי.
בתמונה: מתניהו אנגלמן, ע"י איציק הררי, תחת רישיון