בארץ

על אהבה ונִישׂוּאִין

על אהבה ונִישׂוּאִין הצילום: אופיס

על אהבה ונִישׂוּאִין

נְשׂואִים ורַווָקִים בישראל

לְרֶגֶל ט"ו באב פִּרְסְמָה הלִשכה המֶרכזית לִסטטיסטיקה נְתוּניִם על נישואין בישראל.

הנה נתונים אחדים על נִישָּאִים בישראל בשנת 2015:

53,579 זוגות התחתנו בישראל בנישואים במוֹסְדוֹת הדת. כ-73% מהם יהודים.

גיל הנישואין המְמוּצָע בְּקֶרֶב החתנים שנישאו לראשונה היה 27.6 (28 בקרב החתנים היהודיים).

גיל הנישואין הממוצע בקרב הכלות שנישאו לראשונה היה 25.2 (26.1 בקרב הכלות היהודיות).

כתוֹצָאָה מהעלייה בגיל הנישואין באוכלוסייה היהודית, אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל 29-25 עלה מ-28% בסוף 1970 ל-62% בסוף שנת 2015.

אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל 29-25 עלה בתְקוּפָה המַקְבִּילָה מ-13% ל-46%.

אחוז הגברים היהודיים הרווקים בגיל 49-45 באוכלוסייה היהודית עלה מ-3% בסוף 1970 ל-12% בסוף שנת 2015.

אחוז הנשים היהודיות הרווקות בגיל 49-45 עלה בתקופה המקבילה מ-2% ל-9%.

בשנת 2015, דוּוְחוּּ למִרְשַם האוכלוסין כ-9,300 מקרי נישואין שנערכו בחוּ"ל שבהם לפחות אחד מבני הזוג היה רשום במרשם האוכלוסין.