בארץ

ילדים בישראל  – 2021

ילדים בישראל  – 2021 הצילום: Mark Neyman לע"מ

ילדים בישראל  – 2021

נְתוּנים לרגל יום הילד

לְרֶגֶל יום הילד החל ב-20 בנובמבר פִּרסמה הלִשכה המֶרכזית לסטטיסטיקה נְתונים על ילדים בישראל. הינה נְתונים אֲחָדִים:

בסוף 2020 חיו בישראל 3.049 מיליון ילדים (בני 17-0), שהם כ-33% מֵאוּכְלוּסיית המדינה.

מִתוֹכָם כ-2.207 מיליון ילדים יהודים (72.4%), 737 אלף ילדים ערבים (24.2%) ו-105 אלף ילדים שסוּוְגוּ כאֲחֵרים (3.4%).

בשנת 2020 נוֹלְדוּ 177,307 יִילוֹדִים. שיעור הפִּרְיוֹן של הנשים בישראל נֶאֱמַד ב-2.9 ילדים במְמוּצָע לאישה.

משפחות

מספר הילדים עד גיל 17 למֶשֶק בית היה 2.45 במְמוּצָע. בערים הגדולות (המוֹנוֹת יותר מ-100,000 תושבים), מספר הילדים המְמוּצָע הגבוה ביותר היה בבית שמש – 3.90, בבני ברק – 3.59 ובירושלים – 2.93. ברמת גן נמצא המְמוצע הנָמוּך ביותר של ילדים עד גיל 17 למשק בית – 1.85.

מַרְבִּית הילדים גָרו עם שני ההורים (כ-91% מהילדים). היֶתֶר גָרוּ עם הוֹרֶה אחד בִּלְבַד. רוב הילדים במשפחה חַד-הוֹרִית גרו עם אימָם (88%).

רְוָוחָה

בשנת 2020, הוּשְׂמוּ במִסְגְרוֹת רְוָוחָה כ-116.4 אלף ילדים בני 0–17. שִיעוּרָם כ-38 ילדים ל-1,000 נפש.

בשנת 2020, כ-13% מִכְּלל הילדים בני 0–17 היו רְשוּמים במשרד הרְוָוחה והבִּיטָחון החֶבְרָתי. שיעור הרְשומים בני 0–17 באוכלוסייה הערבית – 183 ל-1,000 ילדים, היה גבוה מהשיעור באוכלוסיית היהודים והאחרים – 111 ל-1,000 ילדים.

נִישׂוּאִין

במהלך 2019 נִישְׂאוּ בישראל 396 נְערות מתחת לגיל 18, כ-94% מהן היו מוסלמיות.

בשנת 2020 מספר הנערות עד גיל 17 שילדו עָמַד על 196 נערות, מִתוֹכָן 152 מוסלמיות ו-37 יהודיות.

מוּגְבָּלוּיוֹת

בשנת 2020 היו בישראל 24,284 ילדים בני 17-0 עם אחת או יותר מהמוּגְבָּלוּיוֹת האלה: ילדים עם עִיוָורוֹן או לְקוּת רְאִייָה הזָכָּאִים לתְעודת עִיוֵור, ילדים עם מוּגְבָּלוּת שִׂכְלִית הִתְפַּתְחוּתִית וילדים על הרֶצֶף האוטיסטי.

תְאוּנוֹת דרכים

לפי דיווּחֵי המִשטרה, בחודשים ינואר-ספטמבר 2021, נִפְגְעוּ בתְאוּנוֹת דְרכים 1,509 ילדים בגיל 14-0, שהם 10.1% מהנִפגעים.

תִיקִים פְּלִילִיים

בשנת תש"ף נפתחו תיקים פְּליליים ל-6,516 בני נוער בגיל 18-12.

לימודים גְבוהים

בשנת תשפ"א 3,068 בני נוער (בגילי 17-12) למדו לתואַר ראשון במוסָדות להַשְׂכָּלָה גְבוהה בישראל. לאוכלוסייה זו מְאַפְיְינים יִיחוּדִיים: 88.1% מהם היו יהודים, 81.8% למדו מִקצוע בתְחוּמֵי המַדָעים וההַנְדָסָה, 66.6% היו בנים, 69.1% למדו באוניברסיטה הפתוחה ו-43.2% מהם גרו ביישובים שבאֶשְכּוֹלוֹת חֶברתיים-כלכליים גבוהים.

 

בתמונה: נשיא המדינה לשעבר ראובן ריבלין מבקר ילדים בגן ילדים בתל אביב. Mark Neyman לע"מ