מילים ומושגים

מדע

מַדָע  –  Science

רבים: מַדָעִים

שם תואר: מִדָעִי

מקצוע: מַדעָן, איש מדע

מַדְעֵי הָרוּחַ – פילוסופיה, בלשנות, ספרות, תנ"ך

מַדְעֵי הטֶבַע – מתמטיקה, כימיה, פיסיקה

מַדְעֵי הַחֶברָה –  סוציולוגיה, פסיכולוגיה, כלכלה

יֶדַע – knowwkedge 

 

הערך מדע נמצא גם בידיעות: 23.2.16, 15.06.1610.08.1622.08.1614.11.1601.12.1619.03.1714.06.1721.06.17,

22.10.1721.12.1724.12.1714.01.1816.01.1826.01.1828.01.1804.02.18, 28.02.1818.07.1803.09.18,

14.10.1820.12.1827.12.1802.01.1913.01.1915.01.1924.03.1911.06.1924.06.1914.07.1916.07.19, 22.10.19, 22.10.19, 21.01.20, 02.04.20, 30.04.20, 04.05.20, 06.07.20