Browsing Archives

מדי

מִדֵי – בכל…

מדי פעם –  לפעמים

מדי שעה – פעם אחת בכל שעה

מדי בוקר, מדי ערב, מדי יום, מדי לילה

 

הערך מדי נמצא בידיעות: 31.05.1626.06.1608.09.1601.12.1603.12.1612.12.16, 04.06.1729.10.1715.04.18,

04.05.1822.05.1814.08.1825.10.1805.11.1816.11.1822.11.1812.12.1814.03.19, 04.08.19, 26.04.20, 11.04.21

 

 

 

 

 

מדיי

מִדַי , מִדַיי– too

 

דוגמאות:

אני לא קונה את החולצה הזאת. היא קטנה מדי ויקרה מדי.

אל תרוץ מהר מדי! תשמור על הכוחות!

באתי למסיבה מאוחר מדי. לא נשאר אוכל…

אתה מדבר מהר מדי. אני לא מבינה אף מילה!

הוא ישן פחות מדי שעות ואוכל יותר מדי.

אני לא באה לסרט. אני עייפה מדי.

 

הערך מדיי נמצא בידיעות: 16.06.16, 17.03.20

 

מדים

מַדִים – בגדים של חייל, שוטר, רופא, דייל

 

בצה"ל:

לחיל הים יש מדים לבנים חגיגיים

לשאר החילות יש מדי חאקי

מדי א' – מדים חגיגיים

מדי ב' – בגדי עבודה

ביטוי:

ללבוש מדים – להתגייס לצה"ל

לפשוט מדים – להשתחרר מצה"ל

 

הערך מדים נמצא בידיעות: 01.08.1606.11.1716.12.1815.01.19, 31.01.21