Browsing Archives

מדי

מִדֵי – בכל…

מדי פעם –  לפעמים

מדי שעה – פעם אחת בכל שעה

מדי בוקר, מדי ערב, מדי יום, מדי לילה

 

הערך מדי נמצא בידיעות:

31.05.1626.06.1608.09.1601.12.1603.12.1612.12.16, 04.06.1729.10.1715.04.18,

04.05.1822.05.1814.08.1825.10.1805.11.1816.11.1822.11.1812.12.1814.03.19, 04.08.19, 26.04.20, 11.04.21, 01.05.22, 07.06.22, 10.06.22, 29.07.22

 

 

 

 

 

 

מדי פעם

מִדֵי פַּעַםלפעמים

אֵי פעם – בזמן כלשהו, בפעם כלשהי

מִדֵי דקה, מִדֵי שעה, מִדֵי יום, מִדֵי שבוע, מִדֵי חודש, מִדֵי שנה

דוגמאות:

 

הוא מבקר את הדודה מדי פעם.

אני פוגשת אותו מדי פעם ברחוב.

אני מאזין לחדשות מדי שעה.

הם מגיעים לביקור בארץ מדי שנה.

ראיתי אותו אי פעם רוקד? 

ביקרתם אי פעם בלונדון?

אם אפגוש אותו אי פעם – אגיד לו מה אני חושב.

 

הערך מדי פעם נמצא בידיעות:

 10.09.1728.01.1806.05.1831.01.1901.07.19, 20.11.19, 17.11.21, 02.06.22, 14.07.22, 13.10.23

 

מדיי

מִדַי , מִדַיי– too

 

דוגמאות:

אני לא קונה את החולצה הזאת. היא קטנה מדי ויקרה מדי.

אל תרוץ מהר מדי! תשמור על הכוחות!

באתי למסיבה מאוחר מדי. לא נשאר אוכל…

אתה מדבר מהר מדי. אני לא מבינה אף מילה!

הוא ישן פחות מדי שעות ואוכל יותר מדי.

אני לא באה לסרט. אני עייפה מדי.

 

הערך מדיי נמצא בידיעות: 16.06.16, 17.03.20

 

מדים

מַדִים – בגדים של חייל, שוטר, רופא, דייל

 

בצה"ל:

לחיל הים יש מדים לבנים חגיגיים

לשאר החילות יש מדי חאקי

מדי א' – מדים חגיגיים

מדי ב' – בגדי עבודה

ביטוי:

ללבוש מדים – להתגייס לצה"ל

לפשוט מדים – להשתחרר מצה"ל

 

הערך מדים נמצא בידיעות: 

01.08.1606.11.1716.12.1815.01.19, 31.01.21, 18.05.22, 19.05.22, 24.05.22, 08.07.22, 05.12.23, 20.12.23, 09.01.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מדינה

מְדינה –  state

רבים: מְדינוֹת

סמיכות: מְדינת-    מדינת ישראל

שם תואר: מדיני – פוליטי

שם עצם: מְדינִיוּת – פוליטיקה, policy

מְדִינַאי – מנהיג שעוסק בענייני המדינה

מְדִינָאוּת – דפלומטיה

מדינת חוק, מדינת משטרה

כלכלה מדינית, גיאוגרפיה מדינת

 

הערך מדינה נמצא בידיעות: 

14.07.21, 15.07.21, 11.08.21, 14.09.21, 13.10.21, 14.10.21, 26.10.21, 16.11.21, 15.12.21, 02.01.22, 06.01.22, 02.02.22, 08.03.22, 16.03.22, 28.03.22, 01.05.2203.05.22, 19.05.22, 31.05.22, 09.06.22, 21.07.22, 14.11.23, 16.11.23, 07.12.23, 27.12.23, 16.01.24, 25.01.24, 04.02.24, 11.03.24, 14.04.24, 23.05.24, 29.05.24