Browsing Archives

ד׳ באב תשפ״א 13.07.21

שר החוץ לפיד לאיחוד האירופי: בואו נִפְתַח דף חדש

שר החוץ יאיר לפיד נָשָׂא דברים אתמול בכינוס מועֶצֶת יַחֲסֵי החוץ של האִיחוד האירופי. לפיד היה השר הישראלי הראשון מזה עָשׂוֹר שהוּזְמַן לכינוס. הוא קרא לפתוח דף חדש ביַחֲסִי ישראל והאיחוד.

לפיד פנה לחברי המועצה ואמר, בין השאר: "בישראל יש ממשלה חדשה, אנרגיה חדשה, בואו נלך להתחלה חדשה. ישראל חוֹלֶקֶת עם האיחוד האירופי אינטרסים – אבל יותר מזה, היא חולקת עם האיחוד האירופי עֲרָכִים: זכויות אדם, זְכויות לקְהילה הלהט"בית, מחוּיָיבוּת למַרְכִּיבֵי היְסוד של הדמוקרטיה: עיתונות חופשית, מַעֲרֶכֶת מִשפט עַצְמָאית, חֶברה אֶזרחית חזקה, חופש דת. אנחנו מחויבים להִילָחם יחד במַשְבֵּר האַקְלים, בטרור הבין לאומי, בגִזְעָנוּת, בקִיצוֹניוּת".

 

ה-FDA: אין צורך במנת חיסון שלישית

רָשוּיוֹת הבריאות בארה"ב הוֹדיעו כי לְפִי שעה, על פי הנְתונים הקיימים, אין צורך במנת חיסון שלישית נגד הקורונה. ההודעה פּוּרְסְמה בתוֹם פגישה עם נְצִיגֵי יַצְרנית החיסונים פייזר. בפגישה הציגו נציגי פייזר נתונים וביקשו מה-FDA לאשר מתן 'מנת דחף' נגד קורונה. 

משרד הבריאות בישראל אישר לחסן במנה שלישית מְדוּכּאֵי חיסון.

יום שלישי ד' באב תשפ"א 13.07.21


06:10: ה-FDA: אין צורך במְנת חיסון שלישית לפי שעה

06:10: נְשִׂיא טורקיה ארדואן בֵּירַך את הנשיא הרצוג לְרֶגֶל כניסתו לתפקיד

06:10: שר החוץ יאיר לפיד באיחוד האירופי: בואו נִפְתח דף חדש

06:10: היום תִתקיים שְביתה של עובדֵי מֶשֶק ומנהלה בבתי החולים, עובדי משרד הבריאות ולִשְכוֹת הבריאות

06:10: הקורונה בישראל: אתמול אוּבְחנו כ-423 נִדבקים חדשים, 81 חולים מאושפזים בבתי החולים, 47 חולים במצב קשה, 13 חולים מוּנְשמים

06:10: המִשלוח הבא של החִיסונים של פייזר יַגִיע לישראל בחודש אוגוסט

06:10: קבינט הקורונה קורא לציבור לְהִתחסן

06:10: החוזרים מחו"ל חייבים בבִידוד עד שיְקבלו תוצָאָה שְלילית של בְּדיקת הקורונה שיַעשו בנתב"ג

06:10: בקרוב: בְּדיקות קורונה מְהירות בכְּניסה למוסָדות גריאטריים ובְדיקות בקַיְיטָנות ובְמַחנות הקַיִץ שבהם מִשתתפים יותר מ-100 ילדים

06:10: התחזית: ירידה קלה בטמפרטורות

הילדים בחופשה, שִמרו עליהם!

סְעוּ בזְהירות!

זִכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין מַצִיל!

במים לא מורִידִים מהילדים את העֵיניים!

ארדואן בֵּירַך את הרצוג

נשיא טורקיה ארדואן טלפן אתמול לנשיא המדינה יצחק הרצוג ובֵירַך אותו לְרֶגֶל כניסתו לתַפקיד. השיחה נִמְשְכה כ-40 דקות והוּגְדְרָה "חִיוּבִית מאוד". ארדואן אמר לנָשיא כי לשִיתוּף הפעולה בין טורקיה לישראל יש פוטנציאל גדול בשורה של תחומים. מבית הנשיא הרצוג נִמְסַר: "הנשיאים מְיַיחֲסִים חֲשִיבוּת רבה להמשך קִיוּם מַגָעים ודיאלוג רָציף לַמְרות כל חִילוּקֵי הדֵעות, וזאת במַטרָה לקדם צעדים חיוביים לפתרון הסכסוך הישראלי-פלסטיני שיתרמו גם לשיפור ביחסי ישראל-טורקיה".

הנשיא עִדְכֵּן את ראש הממשלה, שר החוץ ושר הביטחון בתוֹכֶן שיחתו עם ארדואן.