Browsing Archives

מאבק

מַאֲבָק – מלחמה, פעולה נגד משהו או מישהו 

השורש: א.ב.ק

נֶאֱבַק – נִלחַם

לְהֵיאָבֵק – לְהִילָחֵם

מנהלים מאבק במשהו, נגד משהו, נגד משהו, נגד מישהו, עם מישהו

מנהלים מאבק על משהו, לְמַעַן מישהו או משהו, בְּעַד מישהו או משהו

דוגמאות:

בפוליטיקה יש מַאֲבָקִים רבים.

העובדים פתחו במאבק נגד ההנהלה.

הילד מנהל מאבק עם ההורים על כל דבר. הוא יודע שאם הוא יבכה – הוא יצליח במאבקו.

נלסון מנדלה נאבק כל חייו נגד האפרטהייד. הוא נאבק למען שִיוויוֹן זְכוּיוֹת לכל בני האדם.

הסטודנטים נֶאֱבָקים לְהוֹרָדַת שְׂכַר הלימוד.

הוא נֶאֱבָק בְּמַחֲלָה קשה. הרופאים נֶאֱבָקִים על חַיָיו.

אני נאבקת עם קילוגרמים…כל יום הוא יום חדש של מאבק. 

 

הערך מאבק נמצא בידיעות:

31.05.1621.06.16, 20.07.1608.12.1615.01.1725.05.1706.07.1701.10.1706.12.17,

18.01.1819.03.1823.04.1807.05.1828.05.1814.06.1826.07.1806.08.18

24.11.1820.12.1801.05.1902.05.19,

29.05.19, 26.06.19, 06.08.19, 03.11.19, 23.01.20, 31.03.20, 29.04.20, 04.05.20, 11.06.20, 01.07.20, 09.07.20, 22.09.20, 09.11.20, 03.01.21, 11.04.21 , 05.07.21, 13.09.21, 11.10.21, 21.10.21, 21.10.21, 10.11.21, 25.11.21, 21.12.21, 17.02.22, 31.05.22, 14.06.22, 14.06.22, 31.07.22, 02.08.2, 10.08.22, 10.12.23, 25.12.23, 19.01.24, 11.02.24, 20.02.24, 09.03.24, 22.05.24, 23.05.24, 29.05.24, 10.06.24

 

מאגר

מַאֲגָר (ז') – רִיכּוּז; מקום אֲגיִרָה של מים או של חומרים שונים כדי שאפשר יהיה להשתמש בהם בעתיד.

למשל:

מאגר מים, מאגר נְתוּנִים, מַאַגרֵי מידע, מאגר תמונות, מאגר חומרי לימוד.

השורש: א.ג.ר

שם הפועל: לֶאֱגוֹר

שם הפעולה: אֲגִירָה

אוגרים מים, אוגרים כסף, אוגרים מזון, אוגקים כוחות

דוגמאות:

לביטוח הלאומי יש מאגר נתונים על כל התושבים במדינה. 

הוא אוגר כל דבר. הוא לא זורק שום דבר. הבית שלו נראה כמו מחסן. אשתו כועסת…

 

הערך מאגר נמצא בידיעות: 26.07.1604.09.1711.03.18, 09.12.21, 18.02.24

 

מאושפז

מְאוּשפָּז – חולה שנמצא בבית חולים

שם הפועל בבניין פיעל: לְאַשפֵּז

שם הפעולה בבניין פיעל: אִשפּוּז 

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתאַשפֵּז

ומעולם אחר: אוּשְפִּיזִין – אורחים בסוכה

 

דוגמאות:

הוא מאושפז בבית החולים כבר שבוע.

הרופא החליט לאשפז את החולה לבדיקות.

אחרי הניתוח הוא היה מאושפז שבוע.

הוא בחר להתאשפז בבית חולים פרטי.

מחיר יום אשפוז הוא גבוה מאוד.

הרופא הציע למשפחה לאשפז את האב בבית חולים פסיכיאטרי. האב סירב להתאשפז. 

בבתי חולים יש מחלקות אִשפּוז יום – החולים באים לבית החולים בבוקר, מקבלים טיפול וחוזרים לישון בבית.

בסלנג:

אם אמשיך לעבוד במקום הזה עם הבוס הזה והלחץ הזה יצטרכו לאשפז אותי (בבית חולים פסיכיאטרי).

אתה נורמלי?! נדמה לי שאתה צריך אשפוז! 

במסורת היהודית:

האורחים שמגיעים לפי המסורת לבקר בסוכה בחג הסוכות נקראים אוּשפִּיזִין.

 

הערך מאושפז נמצא בידיעות:

08.07.16, 08.07.1604.09.16, 18.09.1622.11.1619.01.1722.01.1729.03.17,

04.05.1705.06.1715.06.1723.07.1721.11.1723.01.1812.02.1813.02.1827.02.18, 27.02.1808.03.1827.04.1821.05.1801.07.1803.07.18, 14.08.1817.12.1824.01.1920.02.1926.02.1927.02.19,

03.04.19, 01.08.19, 10.10.19, 09.12.19, 03.02.20, 04.02.19, 09.02.20, 17.02.20, 18.02.20, 20.02.20, 23.02.20, 08.03.20, 09.03.20, 12.03.20, 24.03.20, 31.03.20, 05.07.20, 14.07.20, 01.10.20, 17.01.21, 17.01.21, 26.01.21, 18.02.21, 11.03.21, 29.04.21, 15.06.21, 08.08.21, 14.09.21, 12.10.21, 06.12.21, 23.12.21, 30.12.21, 04.01.22, 04.04.22, 22.05.22, 07.07.22, 14.10.23, 15.10.23, 18.10.23, 21.10.23, 22.10.23, 26.11.23, 07.01.24, 09.01.24, 30.01.24, 07.02.24, 22.02.24, 20.06.24, 01.07.24

 

מאסר

מַאֲסָר – ישיבה בבית סוהר

מאסר עולם

השורש: א.ס.ר

מאסר על תנאי – אם הנאשם יעשה שוב את המעשה הרע הוא ייכנס לכלא

 

הערך מאסר נמצא בידיעות: 06.12.1622.12.1601.02.1713.07.1731.07.1706.08.1709.08.1714.08.1728.09.17,

30.11.1728.01.1801.02.1807.02.1820.03.1809.05.1814.06.1819.06.1827.02.19, 18.12.19, 19.12.19, 15.01.20, 30.01.20, 30.06.20, 03.11.20, 22.11.20, 30.12.20, 03.02.21, 02.03.21, 01.07.21, 26.01.22, 02.02.22