Browsing Archives

מאמץ

מַאֲמָץ – עבודה קשה

שם הפועל: להתאַמֵץ

 

דוגמאות:

הוא רץ 5 קילומטרים בלי כל מאמץ.

כדי להצליח צריך להתאמץ.

הם עבדו קשה כדי לסיים את הלימודים, אבל המאמץ היה כדאי.

 

הערך מאמץ נמצא בידיעות: 27.07.1606.09.1622.11.1624.11.1627.11.1618.12.1620.04.1703.07.1720.07.17

25.07.1729.10.1730.10.1707.12.1709.12.1704.06.1817.06.1810.07.1811.10.1818.10.1818.11.18,

28.01.1903.02.1904.04.1920.05.1904.07.1917.07.19, 07.08.19, 10.12.19, 11.12.19, 30.01.20, 25.03.20