Browsing Archives

מאמץ

מַאֲמָץ – עבודה קשה

שם הפועל: להתאַמֵץ

 

דוגמאות:

הוא רץ 5 קילומטרים בלי כל מאמץ.

כדי להצליח צריך להתאמץ.

הם עבדו קשה כדי לסיים את הלימודים, אבל המאמץ היה כדאי.

 

הערך מאמץ נמצא בידיעות:

 27.07.1606.09.1622.11.1624.11.1627.11.1618.12.1620.04.1703.07.17,

 20.07.17

25.07.1729.10.1730.10.1707.12.1709.12.1704.06.1817.06.1810.07.18,

 11.10.1818.10.1818.11.18,

28.01.1903.02.1904.04.1920.05.1904.07.1917.07.19, 07.08.19, 10.12.19, 11.12.19, 30.01.20, 25.03.20, 13.10.20, 29.11.20, 13.12.20, 03.01.21, 21.02.21, 17.03.21, 18.03.21, 24.03.21, 18.05.21, 15.06.21, 17.06.21, 27.06.21, 08.07.21, 14.07.21, 28.07.21, 16.08.21, 09.09.21, 05.10.21, 02.11.21, 17.11.21, 25.11.21, 27.01.22, 14.03.22, 08.05.22, 14.06.22, 14.06.22, 16.06.22, 20.06.22