Browsing Archives

עבור

עֲבוּר בשביל, לְמַעַן, בְּעַד

 

דוגמאות:

שילמתי לו עבור הכרטיסים.

הוא נתן לי מכתב עבור דני.

שילמתי עֲבוּרִי וַעֲבוּר החברה שלי.

זה יום מיוחד עֲבוּרֵנוּ.

 

הערך עבור נמצא בידיעות: 13.09.1618.09.1621.09.1601.01.1706.01.1705.07.1706.09.1707.11.1709.01.18,

03.06.1818.11.1827.11.1829.11.1817.01.1924.02.19, 25.07.19

 

עבירה

עֲבֵירָה פעולה נגד החוק

רבים: עֲבֵירוֹת

עוברים עֲבֵירָה, מבצעים עבירה

עוברים על החוק

עבירה פלילית

עֲבַרְייָן – פושע, קרימינל, אדם שעובר על החוק

 

הערך עבירה נמצא בידיעות: 01.08.1608.09.1608.01.1718.01.1726.01.1722.03.1713.07.1706.08.17

16.10.1714.11.1720.11.1707.12.1720.12.1714.01.1814.02.1809.04.1819.06.1811.11.1824.11.1803.12.18

27.02.1910.03.1924.06.19

 

 

 

 

 

עבר זמנו – בטל קורבנו

המשמעות:

אין טעם לעשות את הדבר לאחר שעבר הזמן המתאים לעשות אותו. הדבר כבר לא רלוונטי

בָּטֵל – לא קיים, מבוּטָל – מבטלים אותו – לא עושים אותו

קוֹרְבָּן  – sacrifice רבים: קוֹרְבָּנוֹֹת  קוֹרְבָּנוֹ – הקורבן שלו

ביהדות: קורבנות הם בעלי חיים או צמחים שמביאים אותם לבית המקדש ושורפים אותם אש המזבח כמתנה וכתודה לאלוהים.

להקריב  קורבן –  to sacrifice – לתת, להעלות קורבן

דוגמה:

עכשיו אתם מתחילים לתכנן לי מסיבה, שלושה חודשים אחרי יום ההולדת? אין טעם! עָבַר זְמַנוֹ – בָּטֵל קָרְבָּנוֹ!

המקור:

מסכת ברכות כ"ו א'