Browsing Archives

ער

עֵר לא יָשֵן, וגם: חזק

עֵר, עֵרָה, עֵרִים, עֵרוֹת 

שמות פועל: לְהָעִיר או לעוֹרֵר מישהו אחר

                 לְהִתעוֹרֵר בבוקר עם שעון מְעוֹרֵר

הֵקִיץ מִשנתו – קם, התעורר

עֵרָנוּת תשומת לב

עֵרָנִי –  לא ישנוני, בשיא הערנות, שם לב לכל דבר

מעוררים ויכוח. ויכוח ער

רוחות ערות – רוחות חזקות

דוגמאות:

רוחות עֵרוֹת, וִיכּוּחַ עֵר

אני ער כבר שלוש שעות. התעוררתי בשש, שתיתי כוס קפה. רק הקפה מעורר אותי.

הוא ילד מאוד ערני. רואה ושומע הכול.

ההורים צריכים להיות ערניים לכל שינוי בהתנהגות של הבן המתבגר.

הוא כתב לה מסרון בטלפון: ערה?

כיוונתי את השעון המעורר לשש. השעון צלצל אבל לא התעוררתי. למזלי אמא שלי העירה אותי. הגעתי בזמן לעבודה.

אמא, תעירי אוחי מחר בשבע, בבקשה.

המשטרה: ערנות מונעת אסון!

 

הערך ער נמצא בידיעות: 22.11.1605.01.1729.05.1715.08.1724.09.17, 02.11.1715.07.18, 12.08.18, 25.10.20

 

ערך (פועל)

עָרַך – סידר דברים יחד בסדר מסוים, אִרגֵן, עשה שינויים בטקסט

השורש: ע.ר.ך

שם הפועל: לַעֲרוֹך

שם הפעולה: עֲרִיכָה

שם התואר: עָרוּך

עורכים שולחן, עורכים טקס / מסיבה / פגישה / דיון, עורכים ספר, עורכים עיתון

מקצוע: עוֹרֵך  – עורך תכניות ברדיו, בטלוויזיה, בקולנוע; עורך עיתון; עורך ספר

מַעֲרֶכֶת: סט

             כל העורכים של עיתון, המקום שבו עובדים העיתונאים

מערכת החינוך מערכת הביטחון, מערכת המשפט, מערכת הבריאות

מערכת הדם, מערכת הנשימה, מערכת העיכול

מערכת כלי אוכל ל-12 אנשים

מַעֲרָכָה: מלחמה

             מערכת סיני, מערכת בחירות

עֶרְכָּה – kit

לדוגמה: עֶרְכַּת עזרה ראשונה, עֶרְכַּת איפור, עֶרְכַּת בדיקה ביתית

 

הערך ערך נמצא בידיעות: 08.08.1618.09.1620.09.1611.11.1620.12.1618.01.1724.01.1726.01.1726.01.17

14.02.1706.041706.04.17, 19.04.1720.04.1722.04.1723.04.1719.06.1706.07.1704.09.17, 04.09.17

04.09.1705.09.17, 06.09.1711.09.1712.11.1720.11.1720.11.1707.12.1711.12.1724.12.1701.01.18

10.01.1819.01.1821.01.1807.02.1813.02.18, 18.02.1819.02.1826.02.1804.03.1808.03.1826.03.18,

01.05.18, 14.05.1819.06.1817.07.1823.07.1824.07.1830.07.1816.10.1828.10.18, 02.11.18, 04.11.18,

26.11.1816.12.1817.12.1827.12.18, 01.01.1908.01.1922.01.1929.01.1905.02.1905.03.1911.03.19, 09.04.19,

02.05.1914.05.1920.05.1929.05.1930.05.1902.06.19, 27.06.19, 16.07.1918.07.1923.07.1923.07.19, 25.07.19, 29.07.19, 10.09.19, 16.09.19, 27.10.19, 19.01.20, 04.02.20, 17.03.20, 24.03.20, 26.03.20, 28.04.20, 03.05.20, 21.05.20, 27.05.20, 02.06.20, 03.06.20, 25.06.20, 21.07.20, 10.09.20, 13.09.20, 16.09.20, 22.09.20, 29.10.20, 03.11.20, 07.11.20, 08.11.20, 10.11.20, 03.01.21, 12.01.21, 20.01.21, 21.01.21, 02.02.21, 10.02.21, 01.03.21, 24.03.21, 11.04.21, 30.05.21, 15.06.21, 17.06.21, 17.06.21, 22.06.21, 22.06.21, 27.06.21, 08.07.21, 22.07.21, 09.08.21, 09.08.21, 12.08.21, 12.09.21, 29.09.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ערך (שם עצם)

עֶרֶך – value

רבים: עֲרָכִים

דבר בעל ערך – דבר חשוב ויקר

דבר חסר ערך – דבר שאין לו חשיבות

בערך – פחות או יותר. לא מדויק

ערך במילון – מילה שמסבירים אותה במילון

 

הערך ערך נמצא בידיעות: 03.08.1604.12.1612.12.1630.04.1720.08.1724.10.1705.12.1709.12.1728.12.17,

09.01.1810.01.1807.06.1826.06.1819.07.1814.01.19, 06.08.19, 06.11.19, 22.12.19, 23.01.20, 17.03.20, 04.05.20, 26.05.20, 19.07.20, 22.12.20, 14.03.21, 07.04.21, 13.07.21