Browsing Archives

עזאזל

עֲזָאזֵל – מקום שומם ורע שלא נעים להיות בו

לַעֲזָאזֵל! קריאה המביעה כעס, חובר סבלנות, חוסר שביעות רצון

לֵך לַעֲזָאזֵל! קריאה המביעה כעס על מישהו

שָׂעִיר לַעֲזָאזֵל – אדם חף מפשע הנענש על מעשים רעים של אחרים

 

דוגמאות:

אמא לבן: מה לעזאזל אתה עושה באמצע הלילה ברחובות?!

 

 

הערך עזאזל נמצא בידיעות: 12.03.19

 

 

 

עזב

עָזַב – התרחק, השאיר מאחוריו

השורש: ע.ז.ב

שם הפועל: לַעֲזוֹב

שם הפעולה: עֲזִיבָה

 

עוזבים בית, עוזבים תפקיד

דוגמאות:

הוא עזב את הבית ועבר לגור עם אשה אחרת.

לא עוזבים חברים בשעת צרה.

בסלנג: עֲזוֹב אותי עם השטויות האלה!

 

פתגם:

מוֹדֶה ועוֹזֵב – ירוּחַם

המשמעות: אם מישהו עשה מעשה רע והוא מודה (אמר שהוא עשה את הדבר) ועוזב  (חוזר לדרך הטובה) – סולחים לו ומרחמים עליו.

 

הערך עזב נמצא בידיעה: 05.12.1613.12.1620.12.1620.04.1727.09.1724.12.1708.03.1804.05.1806.05.18,

09.05.1826.06.1808.07.1810.10.1818.12.1810.07.1918.07.19, 19.05.20, 22.11.20, 25.01.21, 06.05.21, 10.06.21, 11.07.21, 27.07.21