Browsing Archives

עכבר

עַכְבָּר – מכרסם קטן, mouse,

במחשב: מכשיר קטן שבעזרתו מבצעים פעולות במחשב

עַכְבֶּרֶת  – מחלה זיהומית (לפטוספירוזיס)

ביטוי: כמו חתול ועכבר – כמו שני אויבים שאינם יכולים לחיות בשלום זה עם זה

ביטוי: ההר הוליד עכבר – המאמץ הגדול הוליד תוצאה קטנה…

 

הערך עכבר נמצא בידיעות: 14.08.1813.12.18