Browsing Archives

עצם

עֶצֶם (ז') -דבר, חפץ  

רבים: עֲצָמִים

עֶצֶם (נ') – חלק קשה בגוף

רבים: עֲצָמוֹת 

בְּעִיצוּמוֹ – בתוקפו, בחלק המרכזי שלו

דוגמאות:

ראינו בשמיים עצם בלתי מזוהה. אולי הוא מכוכב אחר?

כשקר הוא מרגיש כאב בעצמות.

הכלב לא רוצה לאכול את העצמות שנתתי לו.

זהירות! יש עצמות בדג! 

 

הערך עצם נמצא בידיעות: 21.12.1608.04.1814.05.1804.10.18, 10.12.19, 12.10.20, 25.01.21, 20.05.21, 20.05.21

 

עצמאות

עַצְמָאוּת – Independence

שם תואר: עַצְמָאִי

יום העצמאות = חג העצמאות

מלחמת העצמאות

עצמאות מדינית

עצמאות כלכלית

 

הערך עצמאות נמצא בידיעות: 

01.05.1729.06.1713.07.1726.09.1728.09.1702.10.1729.10.17

15.12.1714.01.18,

07.03.1819.03.1810.04.1815.04.1816.04.1816.04.1816.04.1823.04.18,

 20.06.1819.07.1814.08.1827.12.18,

31.12.1807.05.19, 31.10.19, 07.11.19, 22.12.19, 14.01.20, 23.04.20, 28.04.20, 29.04.20, 29.04.20, 30.04.20, 30.04.20, 14.03.21, 15.07.21, 22.02.22, 03.05.22, 03.05.22, 08.05.22, 20.07.22

 

 

 

 

 

 

עצמאות (סיפורה של מילה)

 

טקס הכרזת העצמאות של מדינת ישראל הצילום: ויקיפדיה

את המילה עַצְמָאוּת חידש איתמר בן אב"י בראשית המאה העשרים. בלשון חכמים רגילים ביטויים דוגמת 'ברשות' עצמו', 'לעצמו', 'בעצמו' המדגישים שעושה הפעולה מבצע אותה בכוחו, לבדו, ללא עזרת אחרים, ונראה שאלה היו ההשראה לחידוש המילה עצמאות.
 

עצמאי

עַצמָאִי – עומד ברשות עצמו, אינו תלוי באחרים,  עושה את הדברים בעצמו, חופשי

שם עצם: עַצמָאוּת

דוגמאות:

הוא ילד עצמאי. הוא אוכל בעצמו מגיל שנה.

היא ילדה עצמאית. מגיל שנתיים היא מתלבשת בלי עזרה של ההורים.

עד לפני שנה הוא עבד אצל מישהו אחר. השנה הוא החליט להיות עצמאי. אין לו בוס שיגיד לו כל הזמן מה לעשות.

היא שכירה – עובדת במשרד ממשלתי ומקבלת משכורת. הוא עצמאי – יש לו עסק משלו.

יום העצמאות של מדינת ישראל חל בה' באייר.

 

הערך עצמאי נמצא בידיעות:

 29.11.1607.03.17, 04.08.1919.01.20, 17.03.20, 31.03.20, 12.07.20, 23.09.20, 13.07.21, 19.10.21, 29.11.21, 24.01.22, 24.01.22, 10.06.22

 

עצר

עָצַר – הִפסיק להתקדם (ללכת, לנסוע, להתקדם)

          לקח אזרח לתחנת משטרה או לכלא

השורש: ע.צ.ר

שם הפועל: לַעֲצוֹר

שם הפעולה: עֲצִירָה

שם עצם: מַעֲצָר 

הפועל הפסיבי בבניין נפעל: נֶעֱצַר

 

דוגמאות:

המכונית עצרה לפני מעבר חצייה.

נסענו חמש שעות בלי לעצור.

הזמן לא עוצר.

בכביש – עצור בְּטֶרֶם תעבור!

המשטרה עצרה את החשוד לחקירה. הוא עצור כבר שלושה ימים. הוא נעצר גם לפני שנה.

צה"ל עצר פעילי חמאס ביהודה ושומרון.

הוא יושב במעצר כבר שבוע.

השופט שחרר אותו למעצר בית. אסור לו לצאת מהבית.

 

הערך עצר נמצא בידיעות

31.07.16, 08.09.1627.11.1628.11.1618.12.16, 20.12.16, 08.01.1708.01.1730.01.1708.02.17, 26.03.1727.03.1727.03.1709.04.1724.04.1725.04.1725.05.1713.06.17,

 28.06.1712.07.0730.07.17,

31.07.1728.09.1702.10.1701.11.1724.11.1727.11.1730.11.1704.12.17

05.12.17, 06.12.1718.12.1711.01.1814.01.1818.01.1829.01.1815.02.1819.02.18

19.02.1820.02.1822.02.18,

26.02.18, 27.02.1811.03.18 18.03.1811.04.1830.04.1806.05.18, 21.05.1827.05.1805.06.18, 12.06.18,

14.06.1819.06.1807.08.1813.08.1806.09.1828.10.1831.10.1801.11.18,

 06.11.1822.11.1802.12.18,

03.12.1816.12.1831.12.1807.01.1908.01.1909.01.1913.01.1917.01.19

31.01.1913.02.1924.02.1918.03.19,

19.03.1928.04.1902.05.1903.07.1904.07.1915.17.1916.07.19, 25.07.19, 28.07.19, 29.07.19, 01.08.19, 04.08.19, 04.08.19, 06.08.19, 10.10.19, 27.11.19, 15.12.19, 15.12.19, 19.12.19, 12.01.20, 21.02.20, 06.05.20, 12.05.20, 02.06.20, 04.06.20, 28.06.20, 12.07.20, 15.07.20, 19.07.20, 29.07.20, 02.08.20, 06.08.20, 13.09.20, 11.10.20, 11.10.20, 15.10.20, 03.11.20, 30.11.20, 18.01.21, 19.01.21, 19.01.21, 19.01.21, 24.01.21, 25.01.21, 09.02.21, 13.05.21, 13.05.21, 25.05.21, 06.06.21, 08.07.21, 19.09.21, 26.10.21, 27.10.21, 02.11.21, 09.11.21, 10.11.21, 14.11.21, 17.11.21, 18.11.21, 18.11.21, 28.12.21, 13.01.22, 27.01.22, 28.02.22, 07.03.22, 15.03.22, 15.03.22, 24.03.22, 03.04.22, 04.04.22, 06.04.22, 01.05.22, 10.05.22, 15.05.22, 23.05.22, 25.05.22, 29.05.22, 12.06.22, 21.06.22, 07.07.22, 07.07.22, 18.07.22, 21.07.22, 02.08.22, 04.08.22