Browsing Archives

עצר

עָצַר – הִפסיק להתקדם (ללכת, לנסוע, להתקדם)

          לקח אזרח לתחנת משטרה או לכלא

השורש: ע.צ.ר

שם הפועל: לַעֲצוֹר

שם הפעולה: עֲצִירָה

שם עצם: מַעֲצָר 

הפועל הפסיבי בבניין נפעל: נֶעֱצַר

 

דוגמאות:

המכונית עצרה לפני מעבר חצייה.

נסענו חמש שעות בלי לעצור.

הזמן לא עוצר.

בכביש – עצור בְּטֶרֶם תעבור!

המשטרה עצרה את החשוד לחקירה. הוא עצור כבר שלושה ימים. הוא נעצר גם לפני שנה.

צה"ל עצר פעילי חמאס ביהודה ושומרון.

הוא יושב במעצר כבר שבוע.

השופט שחרר אותו למעצר בית. אסור לו לצאת מהבית.

 

הערך עצר נמצא בידיעות

31.07.16, 08.09.1627.11.1628.11.1618.12.16, 20.12.16, 08.01.1708.01.1730.01.1708.02.17, 26.03.1727.03.1727.03.1709.04.1724.04.1725.04.1725.05.1713.06.17,

 28.06.1712.07.0730.07.17,

31.07.1728.09.1702.10.1701.11.1724.11.1727.11.1730.11.1704.12.17

05.12.17, 06.12.1718.12.1711.01.1814.01.1818.01.1829.01.1815.02.1819.02.18

19.02.1820.02.1822.02.18,

26.02.18, 27.02.1811.03.18 18.03.1811.04.1830.04.1806.05.18, 21.05.1827.05.1805.06.18, 12.06.18,

14.06.1819.06.1807.08.1813.08.1806.09.1828.10.1831.10.1801.11.18,

 06.11.1822.11.1802.12.18,

03.12.1816.12.1831.12.1807.01.1908.01.1909.01.1913.01.1917.01.19

31.01.1913.02.1924.02.1918.03.19,

19.03.1928.04.1902.05.1903.07.1904.07.1915.17.1916.07.19, 25.07.19, 28.07.19, 29.07.19, 01.08.19, 04.08.19, 04.08.19, 06.08.19, 10.10.19, 27.11.19, 15.12.19, 15.12.19, 19.12.19, 12.01.20, 21.02.20, 06.05.20, 12.05.20, 02.06.20, 04.06.20, 28.06.20, 12.07.20, 15.07.20, 19.07.20, 29.07.20, 02.08.20, 06.08.20, 13.09.20, 11.10.20, 11.10.20, 15.10.20, 03.11.20, 30.11.20, 18.01.21, 19.01.21, 19.01.21, 19.01.21, 24.01.21, 25.01.21, 09.02.21, 13.05.21, 13.05.21, 25.05.21, 06.06.21, 08.07.21, 19.09.21, 26.10.21, 27.10.21, 02.11.21, 09.11.21, 10.11.21, 14.11.21, 17.11.21, 18.11.21, 18.11.21, 28.12.21, 13.01.22, 27.01.22, 28.02.22, 07.03.22, 15.03.22, 15.03.22, 24.03.22, 03.04.22, 04.04.22, 06.04.22, 01.05.22, 10.05.22, 15.05.22, 23.05.22, 25.05.22, 29.05.22, 12.06.22, 21.06.22, 07.07.22, 07.07.22, 18.07.22, 21.07.22, 02.08.22, 04.08.22, 26.10.23, 06.11.23, 09.11.23, 13.11.23, 16.11.23, 21.11.23, 24.11.23, 03.12.23, 11.01.24, 01.02.24, 11.02.24, 25.02.24, 06.03.24, 10.03.24 11.03.24, 17.03.24, 24.03.24, 31.03.24, 02.04.24, 07.04.24, 01.05.24, 23.05.24, 28.05.24, 03.06.24, 06.06.24