Browsing Archives

עד

עֵד – אדם שהיה במקום וראה

שם הפועל: לְהָעִיד – לומר: ראיתי ושמעתי את הדברים

עֵדוּת: הָעֵד מוסר עֵדוּת בבית משפט.

עֵד מדינה –  חשוד, נאשם או מורשע בפלילים, המעיד מטעם התביעה נגד עמיתיו או שותפיו לעבירה בעקבות הסכם שערך עם הפרקליטות. בתמורה לעדותו, העד נהנה מעונש קל יותר מהעונש ה'מגיע' לו. 

דוגמאות:

המשטרה מחפשת עֵדִים לתאונת דרכים שהייתה אתמול בבוקר.

הוא הֵעִיד בבית המשפט נגד אחיו.

הסנגור אמר במשפט כי יש הבדל בין הָעֵדות שֶהָעַד מָסַר במשטרה לבין עֵדוּתוֹ בבית המשפט.

הדברים שלו מעידים על כך שהוא אדם חכם.

המעשה שלו מעיד על טוב לבו.

 

הערך עד נמצא בידיעות: 26.10.1626.07.1726.07.1702.08.1706.08.1706.08.1714.01.1818.01.1807.03.18,

21.05.18, 03.12.19, 15.05.22

 

עד כה

עַד כֹּה עד לרגע זה, עד כאן, עד עכשיו, עד עתה

צירופים:

כֹּה וָכֹה – לכאן ולכאן

בֵּין כֹּה וָכֹה – מִמֵילָא, בין כך ובין כך, בינתיים, בכל אופן

כֹּה – כל כך

דוגמאות:

לא פגשתי אותם עד כֹּה. אני מקווה לפגוש אותם בקרוב.

המשא ומתן לא הצליח עד כֹּה. צריך להמשיך!

אביא לך את הספר מחר. בִּין כֹּה וָכֹה היום אין לך זמן ללמוד ממנו.

הוא הסתכל כֹּה וָכֹה ולא מצא אותה.

היא כֹּה יפה!

 

הערך עד כה נמצא בידיעות: 

14.11.1612.06.1729.08.1730.08.1728.01.1803.06.1806.06.1809.07.1802.10.18,

21.10.1819.12.1820.12.1814.02.1904.03.1928.03.1907.05.1927.06.19

18.07.1921.07.1922.07.19, 26.09.19, 20.02.20, 27.02.20, 03.06.20, 23.06.20, 02.07.20, 06.07.20, 04.08.20, 31.12.20, 10.01.21, 10.02.2118.02.21, 17.03.21, 15.12.21, 22.12.21, 28.12.21, 14.02.22, 16.02.22, 20.03.22, 16.05.22, 24.07.22, 15.10.23, 16.10.23, 20.10.23, 21.10.23, 23.10.23, 29.10.23, 29.10.23, 01.11.23, 01.11.23, 02.11.23, 08.11.23, 12.11.23, 28.11.23, 03.12.23, 18.12.23, 25.12.23, 21.01.24, 28.01.24, 06.03.24, 07.04.24

 

עדה

עֵדָה – קבוצה של אנשים ממוצא משותף עם מנהגים משותפים

רבים: עֲדוֹת

סמיכות: עֲדַת-   עֲדוֹת-

עֲדות ישראל

עֲדות אשכנז, עֲדות המזרח

שם תואר: עֲדָתִי

השֵד העֲדָתִי – הבעיה העדתי בישראל

קֳבָל עַם ועֵדה – לפני כולם

 

הערך עדה נמצא בידיעות: 12.02.1719.03.1729.10.1720.02.1826.07.1802.08.1827.12.1827.12.1830.04.19, 11.05.20, 26.10.20, 15.11.20, 06.02.21, 15.07.21

 

 

 

 

 

 

 

 

עדות

עֵדוּת  –  testimony

שם הפועל: לְהָעִיד – לומר: ראיתי ושמעתי את הדברים

הָעֵד מוסר עֵדוּת בבית משפט. 

דוגמאות:

המשטרה מחפשת עֵדִים לתאונת דרכים שהייתה אתמול בבוקר.

הוא הֵעִיד בבית המשפט נגד אחיו.

הסנגור אמר במשפט כי יש הבדל בין הָעֵדות שֶהָעַד מָסַר במשטרה לבין עֵדוּתוֹ בבית המשפט.  

 

הערך עדות נמצא בידיעות: 21.03.17, 25.05.1706.06.1721.06.1702.08.1709.12.1727.12.1721.02.1821.02.18,

26.02.1806.03.1828.03.18, 11.04.1811.04.1812.08.1326.11.1808.01.1914.02.1904.06.19, 29.07.19, 18.12.19, 23.01.20, 25.01.21, 27.01.21, 14.03.21, 05.04.21, 11.04.21, 20.07.21, 08.02.22, 22.02.22, 09.11.23, 09.11.23, 14.11.23, 03.12.23, 19.02.24, 26.02.24, 01.03.24, 22.05.24

 

 

עדלאדע

עָדְלֹאיָדַע / עַדְלָיָדַע  –   תַהֲלוּכַת פורים, כמו קרנבל

מקור השם במצווה להשתכר בפורים "עד דְלֹא יָדַע בין אָרוּר הָמָן לְבָרוּך מרדכי".

כלומר: מצווה לשתות הרבה יין ולהשתכר עד שאי אפשר להבדיל בין מרדכי להמן.

ואז – עלולים לברך את המן, במקום את מרדכי, ולְקַלֵל את מרדכי, במקום את המן.

הערך עדלאידע נמצא בידיעות: 27.06.16, 16.02.21, 20.03.24