Browsing Archives

עדה

עֵדָה – קבוצה של אנשים ממוצא משותף עם מנהגים משותפים

רבים: עֲדוֹת

סמיכות: עֲדַת-   עֲדוֹת-

עֲדות ישראל

עֲדות אשכנז, עֲדות המזרח

שם תואר: עֲדָתִי

השֵד העֲדָתִי – הבעיה העדתי בישראל

קֳבָל עַם ועֵדה – לפני כולם

 

הערך עדה נמצא בידיעות: 12.02.1719.03.1729.10.1720.02.1826.07.1802.08.1827.12.1827.12.1830.04.19, 11.05.20, 26.10.20, 15.11.20, 06.02.21, 15.07.21