Browsing Archives

עקב (פועל)

עָקַב – הסתכל על מישהו או הלך אחריו כדי לראות ולדעת מה הוא עושה

השורש: ע.ק.ב

שם הפועל: לַעֲקוֹב

שם עצם: מַעֲקָב

עָקֵב – החלק התחתון האחורי של הרגל ושל הנעל

נַעֲלֵי עָקֵב – נעליים עם עקבים גבוהים. ההפך: נעליים שְטוחות

 

דוגמאות:

המשטרה עוקבת אחרי חשודים כבר חצי שנה.

הרופא אמר לחולה כי הוא צריך להיות במעקב רפואי בבית חולים ולהיבדק פעם בשנה.

אנחנו עוקבים כל הזמן אחרי החדשות ברדיו.

 

הערך עקב נמצא בידיעות: 15.08.1612.09.1621.03.1703.04.1710.05.1703.08.1730.08.1728.01.1811.03.18,

12.07.1819.11.1806.05.19, 28.07.19, 17.02.20, 02.03.20, 04.08.20, 16.11.20, 22.11.20, 30.12.20, 06.10.21, 20.10.21, 28.11.21, 29.11.21, 23.01.22, 25.01.22, 31.03.22, 03.07.22, 09.11.23, 16.12.23, 28.01.24, 07.04.24

 

עקיף

עקיף – לא ישיר

דוגמאות:

המורה ביקשה מהתלמידים להפוך את המשפט מדיבור ישיר לדיבור עקיף.

במקום לומר את הדברים בצורה ישירה ואמיתית הוא אמר אותן בצורה עקיפה.

המכונית שלו עקפה את המכונית שלי.

 

הערך עקיף נמצא בידיעות: 09.12.17

 

עקף

עָקַף – הלך או נסע מסביב

השורש: ע.ק.ף

שם הפועל: לַעֲקוֹף

שם הפעולה: עֲקיִפָה

שם עצם: מַעֲקָף

דוגמאות:

המכונית עקפה אותי מצד ימין. זו עקיפה מסוכנת.

הוא עקף את המנהל הישיר שלו והלך לדבר עם המנכ"ל. המנהל כעס.

סוללים כביש עוקף לעיר כדי לא לנסוע דרך העיר.

הוא סבל מבעיות לב ועבר ניתוח מעקפים. הכירורג עשה לו שישה מעקפים והציל את חייו.

 

הערך עקף נמצא בידיעות:

 16.10.1716.06.1922.07.19, 31.12.19, 16.04.20, 30.12.21, 10.08.22

 

עקץ

עָקַץ  דָקַר, הכניס חוד

השורש: ע.ק.ץ

שם הפועל: לעקוץ

שם הפעולה: עֲקִיצָה

שם הפועל בבניין נפעל: לְהֵיעָקֵץ

יתושים, דבורים, צרעות וקוצים – עוקצים

גם דברים של אדם אחד יכולים 'לעקוץ' אדם אחר

שם עצם – עוֹקֶץ

לדבורה ולצִרעה יש עוקץ

על הדְבש ועל העוקץ  –  על הטוב והרע, הנעים והלא נעים

פתגם:

לא מדוּבְשָך ולא מעוּקְצָך –  אני לא רוצה את הטוב שבך כי הוא בא עם הרע

יחידת עוֹקֶץ – יחידת הכַּלְבָּנִים של צה"ל. תפקידה להפעיל כלבים בשימוש צבאי למשימות מיוחדות.

 

 

הערך עקץ נמצא בידיעות: 21.05.18, 20.12.23

 

 

 

עקר

עָקַר – הוציא צמח מהאדמה עם השורש

השורש: ע.ק.ר

שם הפועל: לַעֲקוֹר

שם הפעולה: עֲקִירָה

עוקרים עץ, שן, אדם ממקומו הטבעי

מַחֲנוֹת הָעֲקוּרִים – מחנות שהקימו בגרמניה, אוסטריה ואיטליה לפליטי השואה אחרי מלחמת העולם השנייה

 

הערך עקר נמצא בידיעות: 01.02.1820.06.1911.07.19, 07.11.21, 22.03.22, 15.05.22, 17.10.23, 25.02.24