Browsing Archives

עקב (פועל)

עָקַב – הסתכל על מישהו או הלך אחריו כדי לראות ולדעת מה הוא עושה

השורש: ע.ק.ב

שם הפועל: לַעֲקוֹב

שם עצם: מַעֲקָב

עָקֵב – החלק התחתון האחורי של הרגל ושל הנעל

נַעֲלֵי עָקֵב – נעליים עם עקבים גבוהים. ההפך: נעליים שְטוחות

 

דוגמאות:

המשטרה עוקבת אחרי חשודים כבר חצי שנה.

הרופא אמר לחולה כי הוא צריך להיות במעקב רפואי בבית חולים ולהיבדק פעם בשנה.

אנחנו עוקבים כל הזמן אחרי החדשות ברדיו.

 

הערך עקב נמצא בידיעות: 15.08.1612.09.1621.03.1703.04.1710.05.1703.08.1730.08.1728.01.1811.03.18,

12.07.1819.11.1806.05.19, 28.07.19, 17.02.20, 02.03.20, 04.08.20, 16.11.20, 22.11.20, 30.12.20, 06.10.21, 20.10.21, 28.11.21, 29.11.21, 23.01.22, 25.01.22, 31.03.22, 03.07.22, 09.11.23, 16.12.23, 28.01.24, 07.04.24, 30.05.24