Browsing Archives

ח"כ

חַ"כּ – ראשי תיבות: חֲבֵר כנסת     אומרים: חַ"כּ

חַ"כִּית –  חברת כנסת

חַ"כִּים  – חברי כנסת

חַ"כִּיוֹת – חברות כנסת

 

הערך ח"כ נמצא בידיעות: 17.01.1503.11.16, 17.11.1606.12.1607.12.16, 24.01.1725.04.1702.10.1719.10.17,

04.12.1721.12.1702.01.1821.01.18, 31.01.1801.02.18, 08.02.1813.02.1814.02.1826.04.1824.05.18

28.05.1824.06.1819.07.1823.07.1816.10.1815.11.1818.11.1818.11.18

 

חברה

חֶבְרָה –  company, קבוצת אנשים שהתאגדו יחד למטרה חברתית, כלכלית, עסקית

וגם: society

רבים: חֲבָרוֹת

סמיכות רבים: חֶבְרוֹת-

שם תואר: חֶבְרָתִי

חברה פרטית

חברה ציבורית

חברה ממשלתית

חֶבְרַת בת

חֶבְרַת קש

החברה האֱנוֹשִית

החברה הגבוהה

מַדְעֵי החברה

אֵשֶת חברה

מדעי החברה: סוציולוגיה, פסיכולוגיה

 

הערך חברה נמצא בידיעות: 03.08.1718.03.1807.06.1822.06.18, 06.08.1813.08.18

 

 

image_print