Browsing Archives

כ״ט בטבת תשע״ח 16.01.18

יום שלישי כ״ט בטבת תשע״ח 16.01.18


06:30: מעבר הסחורות בכֶרֶם שלום יִיפָּתַח היום. צה"ל הִשְלִים את הֲרִיסַת המִנְהָרָה

06:30: אש"ף קוֹרֵא להפסיק את התֵיאוּם הבִּיטְחוֹנִי עם ישראל

06:30: ראש הממשלה בנימין נתניהו מָסַר לראש ממשלת הודו מידע על טרוריסטים בהודו

06:30: מדד המחירים בדצמבר עלה ב-0.1%. ב-2017 ב-0.4%

06:30: הדירות הִתְייַקְרו בשנת 2017 ב-2.4%

06:30: שְׂכַר ראש הממשלה ושְׂכַר השרים יַעֲלֶה

06:30: 27 אנשים מֵתו משַפַּעַת מִתְחילת העונה. רוּבָּם מִשַפַּעַת מִזַן B

06:30: משרד התרבות: חגיגות ה-70 למדינה יִימָשְכו 70 שעות

06:30: היום מתחיל תרגיל של צה"ל בגליל העליון

06:30: התחזית: בלי שינוי

השָׂכָר של ראש הממשלה ושל השרים עולה

ועדת הכספים של הכנסת החליטה אתמול לְהַעֲלוֹת את שְׂכַר הַיְסוֹד של השרים ב-5,000 שקלים בחודש ואת שכר היסוד של ראש הממשלה ב-5,500 שקלים. ההַחְלָטָה הִתְקַבְּלָה ברוב של 5 נגד 4. הַעֲלָאוֹת השָׂכָר יעלו למדינה השנה – 2 מיליון שקלים.

שְׂכר היסוד של השרים יְעוּדְכַּן ל-44,200 שקלים בחודש. שכר היסוד של ראש הממשלה יעודכן ל-49,600 שקלים בחודש.

חברי סיעת 'יש עתיד', החליטו לְווַתֵר גם השנה כְּבֶעָבַר, על התוֹסֶפֶת לשְׂכר חברי הכנסת הצָפוּי לעלות החודש בכ-1,300 שקלים ולהגיע ל-42,600 שקלים (שכר עם תוספות). גם שר התַחְבוּרָה ישראל כץ הוֹדִיעַ שיבקש לא לְהַגְדִיל את שכרו. אחריו הודיעו גם שר האוצר משה כחלון, שר החַקְלָאוּת אורי אריאל, שר המַדָע אופיר אקוניס ושר השיכון יואב גלנט כי יְווַתְרו על תוספת השכר.

 

המדד עלה ב-0.1%

מַדָד המחירים לצרכן עלה בחודש דצמבר ב-0.1%.

עליות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: הלבשה והנעלה – 4.3% תַחְבּוּרָה  – 0.6%.

ירידות מחירים נרשמו במיוחד בסעיפים הבאים: ירקות טריים –  6.4%, תִַרְבּוּת ובִִידוּּר  1.3% ורִיהוּט וצִיוּד לבית 1.1%.

בשנת 2017 עלה מדד המחירים לצרכן ב-0.4%.

16.01.18

היום:

מְעוּנָן. בצפון ובמרכז יִיתָכְנו טִפְטוּפים. הטמפרטורות ללא שינוי נִיכָּר.

מחר:

במהלך הבוקר יֵרדו גשמים מִידי פַּעַם וייתכנו סוּפוֹת רְעָמִים בּוֹדְדוֹת בצפון ובמרכז. תָחוּל ירידה קלה בטמפרטורות. מהצהריים הגשמים יִתְמָעֲטו ויֵיחָלְשו.