כותרות

יום רביעי י״ט באב תשפ״א 28.07.21


06:10: נִמשֶכֶת העלייה בתַחלואה בקורונה בישראל: אתמול אוּבְחנו כ-1,755 נִדבקים חדשים, 147 מהם במצב קשה, 25 מִתוֹכָם מוּנְשָמים, מִנְיַין המתים מהמגֵפה בישראל עלה ל-6,461

06:10: הממשלה קוראת לציבור לְשַתֵף פעולה במִלחמה בקורונה: לְהִתְחַסֵן, לַעֲטוֹת מסֵכות במְקומות סְגורים, לִשמור על רִיחוק חֶברתי, לא לנסוע לחוּ"ל

06:10: 'התו הירוק' יִיכָּנס לְתוֹקֶף מחר: כְּניסה לאֵירועים שבהם יותר מ- 100 מִשתתפים במקום סָגור או פָּתוח תִתְאַפְשר רק למְחוסנים, למַחלימים, לילדים לא מְחוּסָנים ולמְבוגרים לא מְחוּסנים בני 12 ומעלה שיַצִיגו תוצאה שְלילית בבְדיקת קורונה 

06:10: מיום ראשון 8 באוגוסט: סַרְבָׂנֵי חיסונים יְשלמו מִכִּיסָם על בדיקות קורונה 

06:10: כל החוזרים מחו"ל חַיָיבים בבִידוד עד שיְקבלו תוצָאָה שְלילית של בְּדיקת הקורונה שיַעשו בנתב"ג

06:10: החוזרים מ'מדינות אדומות' חַיָיבים בבִידוּד של שבוע

06:10: ספרד, קירגיסטן, בריטניה, גיאורגיה, קפריסין וטורקיה נִכנסו לרְשימת 'המְדינות האדומות'

06:10: ישְׂרְאלי שיָטוּס ללא אישור ל'מְדינה אדומה' – יְשַלֵם קְנָס של 5,000 ש"ח 

06:10: אין כניסה לטרמינל הנוסעים בנתב"ג למְקַבְּלי פנים ולִמְלַוִוים 

06:10: שר הביטחון בני גנץ יוצא לביקור קָצָר בצרפת: ייפגש עם שָׂרַת ההֲגָנָה ועם אנשֵי הקהילה היהודית

06:10: דרמה באולימפיאדה בטוקיו: המִתְעַמֶלֶת האמריקנית סימון ביילס פָּרְשָה באֶמצע התַחֲרויות –  "כבר לא נֶהֱנֵית מֵהִתְעַמְלוּת" 

06:10: פָּעוֹט בן שנה וחצי טָבַע למָוֶות אתמול בגיגית בחצר ביתו בדרום

06:10: למ"ס: 31% מהישְׂרְאלים אינם מַצליחים לבצע פעולות בנקאיות באֶמצעות האינטרנט או מַכשירים אוטומטיים ללא עֶזרת פקיד

06:10: סֶקֶר חדש: ישְרְאלי אוכל בעונה 20 ק"ג אבטיחים בִּמְמוּצָע

06:10: התַחזית: עלייה קלה בטמפרטורות

הילדים בחוּפְשה, שִמרו עליהם!

סְעוּ בזְהירות!

זִכרו, בחיים לא נכנסים לים כשאין מַצִיל!

במים לא מורִידִים מהילדים את העֵיניים!

בּוֹאוּ נעבור את הקַיִץ בשלום!