Browsing Archives

חפץ

חֵפֶץ דבר

רבים: חֲפָצִים

חפץ חשוד – דבר שחושבים שיש בו אולי חומר נפץ

חפצים אישיים – כל הדברים של מישהו, דברים שאדם לוקח אתו 

שמירת חפצים – שירות בבתי מלון ובתחנות רכבת לשמור על החפצים של אנשים לזמן מסוים

 

הערך חפץ נמצא בידיעות: 02.09.1618.09.1608.02.1703.04.1826.02.1904.04.19, 05.08.19, 15.07.20, 30.11.20, 09.06.21, 18.12.23, 01.02.24

 

חפץ (פועל)

חָפַץ – רצה

השורש: ח.פ.צ

שם הפועל: לַחְפוֹץ

הווה: חָפֵץ

שם עצם: חֵפֶץ = רצון

ביטויים:

אין לי חֵפֶץ בדבר – אני לא רוצה בו, לא צריך אותו

במגילת אסתר כתוב: ככה יעשה לאיש אשר המלך (אחשוורוש) חָפֵץ בִּיקָרוֹ

בְחֵפֶץ לֵב – ברצון רב

מְחוֹז חֵפְצוֹ – המקום שאליו רצה להגיע

 

דוגמה:

משחק מילים: יש לי יותר מדי חפצים בבית. אין לי חפץ בחפץ הזה – אין לי צורך בדבר הזה. אתה רוצה לתת את החפץ למישהו אחר שצריך אותו.

הערך חפץ נמצא בידיעות: 08.08.16, 12.11.23, 16.12.23

חפר

חָפַר – עשה בור באדמה, בדק דבר ביסודיות

השורש: ח.פ.ר

שם הפועל: לַחְפּוֹר

שם הפעולה: חֲפִירָה

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְחַפֵּר

בסלנג: לַחְפוֹר – לדבר יותר מידי על משהו, בלבל את המוח

 

דוגמאות:

חופרים בור ושותלים בו עץ.

החוקר חפר בארכיונים ומצא מסמכים חשובים.

הילד לחברו: אמא שלי חופרת לי כל היום…

החיילים מִתְחַפְּרִים בעמדה ליד הגבול.

 

 

הערך חפר נמצא בידיעות: 15.01.1805.02.1822.11.1827.12.18, 03.08.20, 14.12.20, 08.06.21, 06.02.22, 10.12.23, 18.12.23, 06.03.24