Browsing Archives

חסום

חָסוּם – סָגוּר

לַחסוֹם – לסגור הרמטית

שם הפועל: לַחסוֹם

דוגמאות:

המשטרה חסמה את הכביש.

בזמן השביתה ההנהלה חסמה את הכניסה למפעל.

 

הערך חסום נמצא בידיעות: 

08.02.1715.08.1718.09.1701.10.1727.11.1703.01.1831.01.1903.07.1904.07.19, 05.11.19, 11.12.19, 19.12.19, 24.02.20, 12.07.20, 29.07.20, 29.07.21, 21.10.21, 01.11.21,, 26.01.22, 27.01.22, 20.03.22, 13.07.22, 14.07.22, 02.08.22, 04.08.22, 01.02.24, 05.02.24, 11.02.24, 25.02.24, 03.03.24, 04.03.24, 10.03.24, 17.03.24, 31.03.24, 07.04.24 05.06.24, 04.07.24

 

חסיד אומות העולם

חסיד אומות העולם – אדם (לא יהודי) שפעל בתקופת השואה להצלת היהודים, לפעמים תוך סיכון חייו.

ב"יד ושם" נטעו את שדרת חסידי אומות העולם.

באתר האינטרנט של "יד ושם" אפשר למצוא את שמות אלפי האנשים שקיבלו תעודת "חסיד אומות העולם" (עד היום – למעלה מ-25.000).

 

הערך חסיד אומות העולם נמצא בידיעות: 11.04.1827.06.18, 18.06.20

 

חסינות

חֲסִינוּת – זכות הניתנת לחברי כנסת ובעלי תפקידים בכירים,  Immunity

לפי החוק אי אפשר לעצור אותם, לחפש על גופם ועוד.

זכות זו ניתנת להם על ידי החוק כדי להבטיח להם חופש מלא במילוי תפקידם. 

וגם: הכוח והחוזק של הגוף והנפש לעמוד מול מחלות וקשיים

חסינות פרלמנטרית

חסינות דיפלומטית

שם תואר: חָסִין

חסין מהחוק, חסין מאש

 

הערך חסינות נמצא בידיעות:

 14.01.1818.02.1822.05.1922.05.19, 03.12.19, 04.12.19, 06.01.20, 14.01.20, 20.01.20, 25.01.20, 26.01.20, 28.01.20, 18.02.20, 08.06.22, 14.01.24, 02.07.24

 

חסך

חָסַך – צִמצֵם בשימוש בכסף, בזמן, באנרגיה, שמר 'בצד' כסף

השורש: ח.ס.ך

שם הפועל: לַחֲסוֹך

שם עצם: חִיסָכוֹן

חוֹסְכִים כסף

חוסכים זמן

חסכים אנרגיה

חוסכים כוח ומאמץ

חשבון חיסכון

קופת חיסכון

 

הערך חסך נמצא בידיעות: 12.12.1623.05.18, 10.10.19, 17.03.20, 18.11.20, 17.01.22, 17.11.23