Browsing Archives

חנה

חָנָה – עצר בדרך במקום, עצר עם כלי רכב והשאיר אותו במקום

השורש: ח.נ.ה

שם הפועל: לַחֲנוֹת

שם פעולה: חֲנִייָה, חֲנָייָה

שם עצם: חַניוֹן

חניית נכים – מקום שבו רק נכים יכולים לחנות

חניית בֵּינַיִים – עצירה בשדה תעופה אחד כדי להחליף מטוס להמשך הנסיעה

 

דוגמאות:

לא מצאתי מקום חנייה קרוב. חניתי בחניון פרטי רחוק והלכתי ברגל. 

בדרך לניו יורק חנינו לחניית ביניים בלונדון.

קניתי כרטיס חנייה.

יש לי תו חנייה בתל אביב.

מהשעה 17.00 ועד השעה 09.00 למחרת –  החנייה מותרת רק לבעלי תו חנייה אזורי.

בישראל – בכל עיר חוקי חנייה משלה. צריך להכיר אותם כדי לא לקבל דו"חות על חנייה במקום אסור.

לפני שחונים בעיר חייבים לקרוא מה כתוב על שלטי החנייה בתחילת הרחוב.

החנייה הזו היא חנייה לנכים.

 

הערך חנה נמצא בידיעות: 

21.07.1602.08.1608.08.1606.09.16, 29.09.1607.11.1605.02.17, 04.05.1724.09.1715.10.1704.02.1827.02.1804.06.18, 22.01.1924.02.1917.9.19, 09.12.19, 21.02.20, 27.05.20, 21.07.20, 15.11.20, 31.01.21, 08.06.21, 12.09.21, 20.12.21, 24.04.22, 23.05.22, 31.05.22, 07.06.22, 26.06.22, 18.02.24, 29.02.24, 19.05.24

 

חנוכה

חֲנוּכָּה

השורש: ח.נ.ך

לַחֲנוֹך  –  לפתוח משהו חדש

דוגמאות:

בחנוכה חוגגים את חנוכַּת בית המקדש.

בימינו חוגגים חנוכת בית, חנוכת מוזיאון, חנוכת בית ספר.

 לשורש ח.נ.ך משמעויות הקשורות בחִינוּך: לְחַנֵך, לְהִתחַנֵך, לַחנוֹך.  

 

הערך חנוכה נמצא בידיעות: 16.11.1629.03.17

 

חנינה

חֲנִינָה – ויתור על עונש, שחרור אסיר לפני סוף תקופת העונש:

השורש: ח.נ.ן

שם הפועל: לָחוֹן, לַחֲנוֹן

מבקשים חנינה

מעניקים חנינה, נותנים חנינה

במדינת ישראל הסמכות לתת חנינה היא בידי נשיא המדינה (על פי קריטריונים בחוק).

נֵחַן – יש לו, הטבע חנן אותו בתכונות טובות

 

הערך חנינה נמצא בידיעות: 05.01.1718.01.17, 01.02.1728.03.17, 05.07.1720.11.1721.11.1728.11.1718.01.18, 30.01.20

 

 

 

 

 

 

 

 

חנית

חֲנִית – כלִי נשק קדום שצורתו מַקֵל ארוך וחוֹד מתכת מחוּבר לקצהוּ, spear

רבים: חניתות

חוד החנית: הניצב בראש ומוביל כגון בפעילות צבאית, בפיתוח טכנולוגי, בתחום חברתי או רעיוני

 

הערך חנית נמצא בידיעות: 16.12.23, 26.12.23

 

 

 

חנך

חָנַך – פתח בניין חדש 

השורש: ח.נ.ך

שם הפועל: לַחֲנוֹך

שם הפעולה: חֲנוּכָּה

דוגמאות:

בחג החנוכה חנכו את המזבח.

נכנסנו לדירה החדשה ואנחנו מזמינים את כל החברים במוצאי השבת לחֲנוּכַּת בית.

ראש העירייה חנך את המוזיאון החדש.

בטקס חנוכת המפעל החדש שר האוצר גָזַר את הסרט. 

 

הערך חנך נמצא בידיעות: 28.07.1611.10.16, 07.11.16, 21.11.1620.12.1622.01.17, 03.04.1706.04.1730.04.17

01.05.1720.06.1707.09.1710.09.17, 19.09.1707.01.18, 18.02.1818.02.1815.05.1803.07.1808.08.18,

27.11.1802.12.1822.01.19, 05.06.1910.11.19, 12.01.20, 25.01.20, 03.02.20, 29.11.20, 27.01.21, 11.03.21, 31.05.21, 15.07.21, 11.08,21, 11.08,21, 30.09.21, 05.10.21, 07.10.21, 09.11.21, 08.12.21, 26.12.21, 23.03.22, 06.11.23, 03.03.24 11.03.24, 20.05.24

 

 

 

 

 

 

חנק

חָנַק – הרג מישהו על ידי חסימת האוויר שנכנס לגופו

השורש: ח.נ.ק

שם הפועל בבניין קל: לַחֲנוֹק

שם הפועל בבניין נפעל: לְהֵיחָנֵק

מוות בחֶנֶק, חונקים למָוות

וגם: חונקים מרוב אהבה, חונקים צחוק, חונקים בכי

עוגת חֶנֶק – עוגה יבשה מאוד…

 

הערך חנק נמצא בידיעות: 21.04.21