Browsing Archives

חקירה

חֲקִירָה  – בדיקה כדי לדעת מה קרה

חָקַר  – בדק, שאל שאלות כדי ללמוד 

שם הפועל: לַחקוֹר

שם הפעולה: חֲקִירָה 

שמות עצם:  מֶחקָר, תַחקִיר

מקצוע: חוקר (במשטרה, באוניברסיטה)

 

דוגמאות:

חקירה:

במשטרה חוקרים את החשוד. זוהי חֲקִירָה.

הבן לאמא: תפסיקי לשאול אותי כל יום איפה הייתי. אני לא בחקירת משטרה!

נבדקים כל כיווני החקירה: הכיוון הפלילי והכיוון הלאומני.

מֶחקָר:

באוניברסיטה חוקרים את הנושא. זהו מחקר.

תַחקִיר:

העיתונאי בודק את הנושא לפני שהוא כותב את הכתבה. זהו תחקיר.

בצה"ל חוקרים את המקרה – זהו תַחקִיר.

אחרי כל מקרה עושים בצה"ל תחקיר. 

 

הערך חקירה נמצא בידיעות: 

25.07.1629.08.1629.08.1629.08.16, 06.10.1619.12.1612.01.1717.01.1718.01.17, 19.01.1726.01.1726.03.1706.08.1708.08.1727.08.1730.08.17, 13.11.1705.12.1708.02.1808.02.18,

14.02.1820.03.1808.04.1811.04.1831.10.1803.12.1806.01.18, 08.01.1908.01.1930.01.1903.02.1912.02.19,

04.03.1910.03.1913.05.1920.05.1929.05.1924.06.1916.07.19, 29.07.19, 06.10.19, 27.11.19, 16.12.19, 22.12.19, 22.12.19, 04.06.20, 02.07.20, 09.07.20, 15.07.20, 03.09.20, 17.09.20, 14.01.21, 23.02.21, 01.03.21, 02.03.21, 04.03.21, 04.05.21, 27.05.21, 21.06.21, 21.06.21, 28.06.21, 09.09.21, 23.11.21, 04.01.22, 24.01.22, 24.01.22, 24.01.22, 08.02.22, 22.02.22, 27.04.22, 27.04.22, 01.05.22, 01.05.22, 08.05.22, 10.05.22, 12.05.22, 08.08.22, 13.11.23, 21.11.23, 27.12.23, 07.01.24, 10.01.24, 14.01.24, 07.02.24, 18.02.24, 05.03.24, 06.03.24, 08.04.24, 24.05.24, 29.05.24, 04.06.24, 10.06.24

 

חקר (פועל)

חָקַר  – בדק, שאל שאלות כדי ללמוד 

שם הפועל: לַחקוֹר

שם הפעולה: חֲקִירָה 

שמות עצם:  מֶחקָר, תַחקִיר, חֵקֶר

מקצוע: חוקר (במשטרה, באוניברסיטה)

 

דוגמאות:

חֲקִירָה:

במשטרה חוקרים את החשוד. זוהי חֲקִירָה.

מֶחקָר:

באוניברסיטה חוקרים את הנושא. זהו מחקר.

תַחקִיר:

העיתונאי בודק את הנושא לפני שהוא כותב את הכתבה. זהו תחקיר.

בצה"ל חוקרים את המקרה – זהו תַחקִיר.

אחרי כל מקרה עושים בצה"ל תחקיר.

 

הערך חקר נמצא בידיעות: 

01.08.1608.09.16, 01.12.1608.12.1617.12.16, 02.01.17, 03.01.1708.01.1705.02.17

07.03.1721.03.1721.03.1710.05.1711.05.1706.06.1723.07.1728.09.17,

 03.10.1724.10.1726.10.17, 26.10.1707.11.1709.11.17, 20.11.1724.11.1703.12.1704.12.17, 17.12.17, 21.12.1714.01.1808.02.18,

13.02.1818.02.1819.02.1821.02.1826.02.18, 26.02.1826.02.18, 04.03.1820.03.18, 27.03.1828.03.18,

30.04.1821.05.1822.05.1829.05.1820.06.1802.07.1813.08.1808.10.18

18.10.1808.11.1811.11.18,

07.01.1917.01.1914.02.1911.03.1912.03.1917.06.1908.07.1908.07.19, 04.08.19, 04.09.19, 30.10.19, 11.12.19, 18.12.19, 15.01.20, 19.03.20, 24.03.20, 05.05.20, 14.05.20, 04.06.20, 17.11.20, 25.11.20, 17.01.21, 04.02.21, 10.02.21, 28.02.21, 30.05.21, 22.06.21, 10.10.21, 23.11.21, 26.12.21, 01.05.22, 12.06.22, 02.11.23, 14.11.23, 17.11.23, 24.11.23, 29.11.23, 16.12.23, 16.12.23, 20.12.23, 08.01.24, 07.02.24, 21.02.24, 05.03.24, 09.03.24, 02.04.24, 03.04.24, 08.04.24, 18.04.24, 01.05.24, 09.05.24, 23.05.24 ,28.05.24, 29.05.24