Browsing Archives

חרג

חָרַג – יצא מהמסגרת, התנהג לא לפי הנורמה או לפי מה שנקבע לו

השורש: ח.ר.ג

שם הפועל: לַחֲרוֹג

שם הפעולה: חֲרִיגָה

שם תואר: חוֹרֵג

חָרִיג – לא כמו כולם

ועדת חֲרִיגִים – קבוצה /של אנשי מקצוע שנותנים אישורים למקרים מיוחדים

 

דוגמאות:

הוא מרגיש חריג בכיתה כי כל הילדים עולים ורק הוא צבר.

הוא עיוור מלידה. ההורים שלו חינכו אותו כילד ככל הילדים ולא התייחסו אליו כאל ילד חריג.

יש לי תקציב של 1000 ש"ח ואני לא רוצה לחרוג מהתקציב אפילו בשקל.

אחרי מות בעלה היא התחתנה עם אדם נחמד. הילדים שלה אוהבים מאוד את האב החורג.

 

הערך חרג נמצא בידיעות: 21.06.1626.02.1807.05.19, 08.09.19, 24.09.19, 18.12.19, 24.03.20, 26.04.20, 21.05.20, 21.07.20, 26.07.20, 15.10.20, 05.11.20, 01.12.20, 24.12.20, 27.12.20, 06.01.21, 25.01.21, 26.01.21, 01.02.21, 03.02.21, 07.02.21, 08.02.21, 23.02.21, 03.03.21, 08.03.21, 20.04.21, 02.05.21, 21.06.21, 19.07.21, 25.07.21, 25.07.21, 28.11.21, 29.11.21, 20.12.21, 23.12.21, 22.02.22, 01.05.22, 02.05.22, 09.05.22, 01.06.22, 22.06.22, 23.10.23, 06.11.23, 27.12.23, 06.02.24, 20.06.24

 

חרדה

חֲרָדָה – פחד גדול, היסטריה

רבים: חֲרָדוֹת

שם תואר: חָרֵד

חֶרדַת בחינות – פחד מבחינות

חֶרדַת נְטִישָה – פחד שמישהו יעזוב אותך

חֶרדַת קודש – יחס של כבוד לדבר

 

הערך חרדה נמצא בידיעות:

19.07.1609.02.1709.08.1817.10.1805.05.1906.05.19, 03.11.19, 17.03.20, 16.09.20, 17.09.20, 15.11.20, 07.04.21, 25.04.21, 11.05.21, 13.05.21, 02.06.21, 05.08.21, 13.09.21, 05.01.22, 18.01.22, 26.01.22, 16.02.22, 01.05.22, 17.07.22, 08.08.22, 27.12.23

 

חרוז

חָרוּז – עיגול קטן מעץ, פלסטיק או זכוכית שאפשר להשחיל אותו על חוט למחרוזת על הצוואר

מילה שמסתיימת בצליל דומה לצליל של מילה אחרת: שלום, חלום, יהלום…

רבים: חֲרוּזִים

שם הפועל: לַחֲרוֹז

שם הפעולה: חֲרִיזָה

שיר בחרוזים

ברכה בחרוזים

 

הערך חרוז נמצא בידיעות: 15.01.20, 07.11.20, 08.11.20, 07.01.22, 07.01.22

 

 

חרט

חָרַט – יצר אותיות או צורות בחומר קשה

השורש: ח.ר.ט

שם הפועל: לַחרוֹט

שם הפעולה: חֲרִיטָה

שם תואר: חָרוּט

מַחְרֵטָה – מכונת חֲרִיטָה

 

חורטים בעץ ובאבן

חורטים שם על מצבה

חורטים בלב…

 

הערך חרט נמצא בידיעות:

 20.11.1714.07.19, 06.06.21, 20.07.22

 

 

 

 

 

חריף

חָרִיף   טעם חזק מיוחד באוכל

           יש לו שכל

           חזק

שם עצם: חֲרִיפוּת 

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַחְרִיף

 

דוגמאות:

האוכל מאוד חריף. שמת פלפל שחור או פפריקה חריפה?

ביקשנו מהמלצר שהמנה לא תהיה חריפה מאוד.

בעלי אוהב אוכל חריף. 

היא חריפת שכל. 

הוא דיבר בחריפות נגד ההורים שלה.

הם אמרו דברים חריפים ואחר כך הצטערו על כך.

נשיא ארה"ב החליט להחריף את הסנקציות נגד איראן.

 

הערך חריף נמצא בידיעות: 

23.08.1624.10.1724.10.1726.10.1705.11.17,  26.11.1715.01.1805.02.1808.02.18,

04.03.19, 30.10.19, 10.12.1918.12.19, 11.02.20, 12.03.20, 26.03.20, 02.04.20, 31.08.20, 08.11.20, 18.01.21, 27.01.21, 18.03.21, 20.04.21, 25.05.21, 04.08.21, 07.11.21, 27.02.22, 01.03.22, 02.03.22, 03.03.22, 21.03.22, 23.03.22, 09.06.22, 12.06.22, 19.06.22, 22.06.22, 02.11.23, 06.11.23, 14.11.23, 30.11.23, 30.11.23, 04.12.23, 02.05.24, 29.05.24, 30.05.24, 15.07.24

 

חרם

חֵרֶם – Boycott, הרחקה מהחברה בגלל אידאולוגיה

השורש: ח.ר.ם

שם הפועל: לְהַחרִים 

שם הפעולה: הַחרָמָה

מְטִילים חרם – מחרימים

מְסִירים חרם – מפסיקים חרם

דוגמאות:

הפלסטינים וחברי הכנסת מהרשימה המאוחדת מחרימים את ביקורו של סגן נשיא ארה"ב בישראל. 

החרם הערבי מחרים חברות שמוכרות לישראל.

הילדים עשו חרם על הילד ולא שיחקו איתו.

המשטרה החרימה לו את המחשב והטלפון עד סוף החקירה.

המורה: אם תמשיך לשחק בטלפון בשיעור – אחרים לך אותו עד סוף היום!

הם הטילו חרם על החֶברה ואחרי שנה החליטו להסיר את החרם.

 

הערך חרם נמצא בידיעות: 22.01.1822.04.1814.05.1804.07.1808.11.1819.05.1919.05.1924.06.19, 22.01.20, 25.01.20, 09.02.20, 20.02.20, 24.03.20, 25.03.20, 29.06.2021.01.21, 20.07.21, 08.11.21, 03.02.22, 01.03.22, 03.03.22, 09.03.22, 30.05.22, 22.02.24