Browsing Archives

חריף

חָרִיף   טעם חזק מיוחד באוכל

           יש לו שכל

           חזק

שם עצם: חֲרִיפוּת 

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַחְרִיף

 

דוגמאות:

האוכל מאוד חריף. שמת פלפל שחור או פפריקה חריפה?

ביקשנו מהמלצר שהמנה לא תהיה חריפה מאוד.

בעלי אוהב אוכל חריף. 

היא חריפת שכל. 

הוא דיבר בחריפות נגד ההורים שלה.

הם אמרו דברים חריפים ואחר כך הצטערו על כך.

נשיא ארה"ב החליט להחריף את הסנקציות נגד איראן.

 

הערך חריף נמצא בידיעות: 

23.08.1624.10.1724.10.1726.10.1705.11.17,  26.11.1715.01.1805.02.1808.02.18,

04.03.19, 30.10.19, 10.12.1918.12.19, 11.02.20, 12.03.20, 26.03.20, 02.04.20, 31.08.20, 08.11.20, 18.01.21, 27.01.21, 18.03.21, 20.04.21, 25.05.21, 04.08.21, 07.11.21, 27.02.22, 01.03.22, 02.03.22, 03.03.22, 21.03.22, 23.03.22, 09.06.22, 12.06.22, 19.06.22, 22.06.22, 02.11.23, 06.11.23, 14.11.23, 30.11.23, 30.11.23, 04.12.23, 02.05.24, 29.05.24, 30.05.24