תרבות ואומנות

קוראים יקרים

קוראים יקרים הצילום: אופיס

קוראים יקרים

על קריאת ספרים בישראל

לרגל שבוע הספר העברי פרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים על קריאת ספרים בישראל.

הנתונים מבוססים על תשובות המרואיינים לשאלות הבאות:

"בחיי היום יום, באיזו תדירות אתה נוהג לקרוא ספרים, סיפורת או ספרי עיון ?"

"בעבודתך הנוכחית/אחרונה, באיזו תדירות אתה נוהג לקרוא ספרים?"

"כמה ספרים בערך היו בביתך כאשר היית בן 16? לא כולל מגזינים, כתבי עת, עיתונים או ספרי לימוד. כדי לעזור לך בחישוב, מטר אחד של כוננית ספרים מכיל כ-40 ספרים."

והנה הממצאים:

כ-29% מהמשיבים בני 65-16 דיווחו כי אינם קוראים ספרים כלל. 21% מהאוכלוסייה קוראים ספרים בכל יום, ועוד כחמישית מהאוכלוסייה קוראים ספרים לפחות פעם בשבוע.

נשים קוראות יותר מגברים: בעוד שכמחצית מהנשים (47%) קוראות ספרים, סיפורת או ספרי עיון לפחות פעם בשבוע, רק כשליש מהגברים (34%) קוראים ספרים באותה תדירות.

ככל שכמות הספרים בבית בגיל 16 גדולה יותר, כך תדירות הקריאה גבוהה יותר. כשני שלישים מהמשיבים (67%) שהיו בביתם יותר מ-500 ספרים בגיל 16, קוראים ספרים לפחות פעם בשבוע. זאת לעומת 19% בלבד בקרב אלה שהיו בביתם 10 ספרים או פחות.

בקרב המשיבים שהגדירו את עצמם כחרדים, אחוז הקוראים ספרים בתדירות גבוהה (לפחות פעם בשבוע) גבוה מאוד ועומד על 72%, לעומת 40% בקרב אלה שהגדירו את עצמם כלא דתיים או כחילונים.

בקטגוריות השכר הגבוהות נמצא אחוז נמוך של אוכלוסייה שאינה קוראת כלל.

כ-12% מהמועסקים בהיקף מלא או חלקי בגיל 65-16 נוהגים לקרוא ספרים, סיפורת או ספרי עיון במסגרת העבודה לפחות פעם בשבוע.