Browsing Archives

חרג

חָרַג – יצא מהמסגרת, התנהג לא לפי הנורמה או לפי מה שנקבע לו

השורש: ח.ר.ג

שם הפועל: לַחֲרוֹג

שם הפעולה: חֲרִיגָה

שם תואר: חוֹרֵג

חָרִיג – לא כמו כולם

ועדת חֲרִיגִים – קבוצה /של אנשי מקצוע שנותנים אישורים למקרים מיוחדים

 

דוגמאות:

הוא מרגיש חריג בכיתה כי כל הילדים עולים ורק הוא צבר.

הוא עיוור מלידה. ההורים שלו חינכו אותו כילד ככל הילדים ולא התייחסו אליו כאל ילד חריג.

יש לי תקציב של 1000 ש"ח ואני לא רוצה לחרוג מהתקציב אפילו בשקל.

אחרי מות בעלה היא התחתנה עם אדם נחמד. הילדים שלה אוהבים מאוד את האב החורג.

 

הערך חרג נמצא בידיעות: 21.06.1626.02.1807.05.19, 08.09.19, 24.09.19, 18.12.19, 24.03.20, 26.04.20, 21.05.20, 21.07.20, 26.07.20, 15.10.20, 05.11.20, 01.12.20, 24.12.20, 27.12.20, 06.01.21, 25.01.21, 26.01.21, 01.02.21, 03.02.21, 07.02.21, 08.02.21, 23.02.21, 03.03.21, 08.03.21, 20.04.21, 02.05.21, 21.06.21, 19.07.21, 25.07.21, 25.07.21, 28.11.21, 29.11.21, 20.12.21, 23.12.21, 22.02.22, 01.05.22, 02.05.22, 09.05.22, 01.06.22, 22.06.22, 23.10.23, 06.11.23, 27.12.23, 06.02.24, 20.06.24