Browsing Archives

חל (פועל)

חָל  –   קָרָה, קוֹרֶה

שם הפועל: לָחוּל

עבר: חָל

הווה: חָל

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהָחִיל

 

דוגמאות:

ראש השנה חל בא' תשרי.

חג החנוכה חל בחודש כסלו.

יום ההולדת שלי יָחוּל השנה בשבת.

יום הזיכרון לא יחוּל בשבת.

חל שינוי במצב החולה. חל שִיפּוּר במצב החולה.

לא חל שינוי במזג האוויר.

חל גידול במספר הנשים העובדות.

חל גידול במספר ההרוגים בתאונות דרכים.

החוק חל רק על אזרחי ישראל.

רוצים להחיל את החוק גם על בעלי אזרחות זרה.

 

הערך חל נמצא בידיעות:

20.06.16, 07.09.1603.12.1601.01.1701.01.1703.01.17, 12.01.1718.01.1704.06.1718.06.1721.06.1710.07.1713.08.1712.09.17,

 16.10.1701.11.1713.11.17

19.11.1712.12.17, 12.12.1725.01.1811.03.1813.03.18, 09.05.1808.10.1811.10.1820.11.1820.11.1827.12.1801.01.1903.01.19,

 17.01.1929.01.1928.02.1931.05.19,

05.06.1924.06.1917.07.19, 11.09.19, 12.09.19, 25.09.19, 20.11.19, 28.11.19, 28.11.19, 10.12.19, 31.12.19, 08.01.20, 16.01.20, 26.01.20, 07.05.20, 21.05.20, 09.09.20, 12.11.20, 12.01.21, 11.02.21, 23.02.21, 08.04.21, 27.04.21, 28.06.21, 15.07.21, 08.08.21, 09.08.21, 12.08.21, 01.09.21, 02.09.21, 30.09.21, 27.10.21, 15.11.21, 15.11.21, 13.12.21, 23.12.21, 29.12.21, 23.01.22, 22.06.22, 27.06.22, 29.06.22, 19.07.22, 31.07.22, 02.08.22, 11.08.22, 19.10.23, 25.10.23, 29.10.23, 06.11.23, 22.11.23, 29.11.23, 25.12.23, 04.01.25, 10.01.24, 21.02.24, 26.02.24, 20.03.24

 

חלום

חֲלום – מה שרואים בזמן השינה, Dream

 

רבים: חֲלוֹמוֹת

השורש: ח.ל.ם

שם הפועל: לַחֲלוֹם

שם תואר: חֲלוֹמִי – נהדר!

תכונה: חוֹלְמָנִי – אדם שאיננו מרוכז. הוא כל הזמן כאילו יָשֵן…

חולמים חלומות ורוצים להגשים אותם

חלום שהתגשם – חלום שהתקיים במציאות

חלומות מתוקים, חלומות פז (מברכים מישהו שיהיו לו חלומות זהב, חלומות טובים)

חלום בְּהָקִיץ – לא בזמן שינה

החלום ושִבְרוֹ – החלום והמציאות, שבה החלום לא 'הצליח'

אביר חלומות, נסיך חלומות

חלום בַּלָהוֹת – סִיוּט, דבר נורא

החלום האמריקני, החלום הישראלי

יוסף היה 'בעל החלומות'

 

הערך חלום נמצא בידיעות:

 13.02.1731.01.1819.03.1816.12.1803.04.19, 14.06.21, 15.07.21, 28.07.21, 25.10.21, 30.11.21, 15.08.22, 15.08.22

 

 

 

 

 

 

 

חלופה

חֲלוּפָה – אלטרנטיבה

השורש: ח.ל.ף

שם הפועל בבניין הפעיל: לְהַחלִיף

שם הפעולה בבניין הפעיל: הַחלָפָה

עבר בבניין הופעל: הוּחלַף

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתחַלֵף

שם תואר: חֲלוּפִי

 

הערך חלופה נמצא בידיעות: 24.06.1615.08.1602.09.1613.09.1623.11.1626.01.1715.08.17

03.06.1830.07.1830.07.1802.04.1904.07.19, 22.07.19, 28.06.20, 22.06.21, 14.10.2107.04.22, 28.11.23, 19.02.24

 

חלוץ

חָלוּץ – הראשון שפועל בתחום מסוים

חֲלוּצָה, חֲלוּצִים, חֲלוּצוֹת

שם עצם: חֲלוּצִיוּת

שם תואר: חֲלוּצִי – ראשון מִסוגו

כשמדברים בישראל על 'החלוצים' מתכוונים למתיישבים שעלו ארצה לפני קום המדינה.

 

הערך חלוץ נמצא בידיעות: 24.06.1624.01.19, 27.11.20, 03.12.23

 

חלוץ

חָלוּץ – הראשון שעשה את הדברים, pioneer

החֲלוּצים – העולים הראשונים לישראל, המתיישבים הראשונים

חֲלוּצִיוּת – pioneering

בצבא: חֵיל החֲלוץ – הכוח של חיילים וטנקים הראשון שהולך לפני הכוחות האחרים

 

הערך חלוץ נמצא בידיעות: