Browsing Archives

חליפה

חֲלִיפָה – בגד שיש בו שניים או שלושה חלקים

רבים: חֲלִיפוֹת

החייט תופר חליפות לגברים

בחיים הפוליטיים: לתפור חליפות פירושו להתכונן לנצח בבחירות ולקבל תפקידים בממשלה
 

הערך חליפה נמצא בידיעות: 26.07.16