Browsing Archives

חד

חַד מושחז, יכול לחתוך בקלות 

        חזק

שם עצם: חוֹד  

סכין חדה

עיפרון חד

שכל חד

זווית חדה

עלייה חדה

פְּנִייָה חדה

חוד הסכין 

חוֹד החֲנִִית – הניצב בראש ומוביל כגון בפעילות צבאית, בפיתוח טכנולוגי, בתחום חברתי או רעיוני

שם הפועל: לְחַדֵד

מְחדדים עיפרון עד שהחוֹד של העיפרון חד

מְחדדים נהלים כדי שהכול יהיה ברור

 

הערך חד נמצא בידיעות:

18.01.1726.07.1703.06.1814.02.1902.05.19, 12.09.19, 22.10.19, 15.01.20, 24.01.22, 24.01.22, 31.05.22, 14.06.22, 14.06.22, 16.06.22, 18.07.22, 27.12.23, 20.05.24

 

חד מיני

חַד מִינִי – מין אחד – גבר או אישה

חַד מִינִי, חַד מִינִית, חַד מִינִיִים חַד מִינִיוֹת

זוג חד מיני: שני גברים או שני נשים

משפחה חד מינית: שני גברים או שתי נשים 

 

הערך חד מיני נמצא בידיעות:

חדר

חָדַר – נכנס למקום. לפעמים למקום סגור, לפעמים בכוח

שם הפעולה: חֲדִירָה

 

דוגמאות:

הגנבים חדרו לדירה דרך החלון.

החלון נשאר פתוח בלילה וחדר גשם.

המחבלים חדרו דרך גדר הביטחון. צה"ל מחפש את מקום החדירה.

אוויר קר חדר לאזור.

המנתח חודר לאזור הניתוח דרך הפה. הוא מחדיר מחט ארוכה.

בניתוח הזה מַחדִירִים בלון לבטן.

אני לא עונה על השאלה הזאת. זאת חֲדִירָה לַפְּרָטִיוּת!

 

הערך חדר נמצא בידיעות:

 18.07.1721.09.16, 12.01.1717.01.17, 23.07.1729.01.1811.02.18, 25.03.1828.03.18,

16.04.1828.05.1803.06.1812.07.1825.07.1813.01.1915.01.1903.02.19

30.05.1904.07.19, 08.09.19, 29.07.20, 21.10.20, 10.06.21, 22.02.22, 02.06.22, 03.08.22, 01.11.23, 02.11.23, 21.11.23, 23.11.23, 26.11.23, 27.01.24, 15.02.24, 14.04.24, 15.04.24, 18.04.24, 19.05.24, 10.06.24, 19.06.24

 

 

 

חדש

חָדָש – לא היה קודם, new

השורש: ח.ד.ש

שם הפועל בבניין פיעל: לְחַדֵש

שם הפעולה בבניין פיעל: חִידְשוּ

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְחַדֵש

שם הפעולה בבניין התפעל: הִתְחַדְשוּת

שמות תואר: חדש, מְחודש, חָדִיש, חַדְשָנִי, חַדְשוֹתִי

שמות עצם:

חודש (תשרי, חשוון… ינואר, פברואר…)

חדשות (ברדיו, בטלוויזיה)

חדשנות – מקוריות, המצאת דברים חדשים

 

הערך חדש נמצא בידיעות: 16.06.20