Browsing Archives

יָגַעתָ ולא מָצָאתָ – אל תַאֲמִין

המשמעות:

המשמעות המילולית: אם עבדת קשה ולא מצאת – אל תאמין, כי שזה לא יכול להיות

המשמעות: 

מי שמתאמץ – מצליח

אפשר לומר גם: יָגַעתָ ומָצָאתָ – תַאֲמִין!

יָגָעתָ – עבדת קשה, התאמצת

אַל תַאֲמִין – אל תחשוב שזה נכון

יבש

יָבֵש – לא רטוב, בלי מים, בלי לחות

השורש: י.ב.ש

שם הפועל: לְיַיבֵּש

שם הפועל בבניין התפעל: לְהִתְיַיבֵּש

שם תואר: מְיוּבָּש

מזג אוויר יָבֵש

עור יָבֵש

אדמה יְבֵשָה

עלים יבשים

דברים 'יבשים'

 

הערך יבש נמצא בידיעות: 09.02.20, 28.01.21

 

יד

יָד  מונומנט זיכרון

יָד וָשֵם – רָשוּת הזיכרון לשואה ולגבורה

יַד לַבָּנִים – ארגון להנצחת חללי מערכות ישראל וטיפול במשפחות 

בית "יד לבנים" – ביישובים רבים בארץ קיים בית "יד לבנים" – בית זיכרון לחללי צה"ל.

בבית "יד לבנים" מתקיימות פעולות זיכרון ופעולות תרבות.

 

 

הערך יד נמצא בידיעות:  17.12.1616.04.18, 26.04.20

 

יד ושם

יָד וָשֵם –   רָשוּת הזיכרון לשואה ולגבורה. נוסד בשנת 1953 בחוק של הכנסת.

"יד ושם" הוא המרכז העולמי של העם היהודי לְהַנצָחַת ששת המיליונים שנרצחו בשואה.

מוזיאון "יד ושם" נמצא בירושלים. 

 

הערך יד ושם נמצא בידיעות:

 26.01.1623.04.1724.04.1724.04.1709.01.1822.01.1825.06.18, 27.06.1804.10.18,

02.05.1931.05.19, 23.01.20, 04.02.20, 08.04.21, 11.10.21, 09.11.21, 02.03.22, 13.03.22, 24.05.22, 28.06.22, 13.07.22, 14.07.22