Browsing Archives

ידיד

יָדִיד – חבר

יְדִידָה, יְדִידִים, יְדִידוֹת

שם עצם מופשט (אבסטרקטי): יְדִידוּת

השורש: י.ד.ד

שם הפועל: לְהִתייַדֵד

ידיד אמת: חבר טוב מאוד שאפשר לסמוך עליו

 

הערך ידיד נמצא בידיעות:

03.07.16, 03.07.1620.12.1608.01.1722.01.1726.03.1711.12.1706.03.1828.05.18,

07.06.1814.06.1821.01.1922.01.1917.06.19, 09.12.19, 26.02.20, 29.12.20, 18.02.21, 17.06.21, 27.06.21, 11.07.21, 19.07.21, 11.08,21, 19.10.21, 21.02.22, 06.07.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יו"ר

יוֹ"ר  –   יוֹשֵב ראש  

דוגמאות:

יו"ר הסוכנות, יו"ר ההסתדרות, יו"ר הוועדה, יו"ר הישיבה, יו"ר הכנסת

בדיבור אומרים: יושב ראש הסוכנות, יושב ראש הכנסת, יושב ראש הוועדה, יושב ראש ההסתדרות.

אבל אפשר לומר גם: יו"ר הוועדה.

 

הערך יו"ר נמצא בידיעות:

21.06.1629.08.1629.08.1629.08.16, 06.11.1627.11.16, 04.12.16, 21.12.16 , 22.01.17

23.01.17, 05.02.1716.03.1728.03.17, 19.04.1724.04.1725.04.1701.05.1701.05.1728.05.1719.06.17,            26.06.1728.06.1710.07.1712.07.1707.08.17, 08.08.1723.08.1724.08.1706.09.1707.09.17,

02.10.17, 19.10.1722.10.1723.10.1726.10.1713.11.17, 04.12.17, 05.12.1706.12.1707.12.17, 14.12.17,

21.12.17, 15.01.1823.01.1804.03.18, 19.03.1827.03.1808.04.1829.04.1824.05.1814.06.1824.06.1823.07.18, 03.09.1816.10.18, 01.11.1804.11.1811.11.1818.11.1822.11.18 22.11.18, 30.12.1831.12.18, 02.01.1914.01.19

17.01.1917.01.19, 24.01.1930.01.1904.02.1905.02.1907.02.1912.02.09, 28.02.1904.03.19, 05.03.19

06.03.1910.03.1917.03.1924.03.19, 10.04.1901.05.1901.05.1921.05.1911.06.1918.06.19, 24.06.1926.06.19,

18.07.19, 04.08.1905.08.19, 03.09.19, 04.09.19, 08.09.19, 09.09.19, 10.09.19, 17.09.19, 22.09.19, 24.09.19, 26.09.19, 27.10.19, 28.10.19, 29.10.19, 20.11.19, 21.11.19, 28.11.19, 03.12.19, 15.12.19, 17.12.19, 16.01.2013.01.2020.01.20, 28.01.20, 09.02.20, 12.02.20, 08.03.20, 12.03.20, 12.03.20, 17.03.20, 17.03.20, 17.03.20, 24.03.20, 24.03.20, 26.03.20, 26.03.20, 16.04.20, 16.04.20, 26.04.20, 30.06.20, 09.07.20, 14.07.20, 22.09.20, 25.10.20, 19.11.20, 03.12.20, 23.12.20, 14.01.21, 20.01.21, 09.02.21, 09.03.21, 14.03.21, 06.04.21, 07.04.21, 12.04.21, 20.05.21, 31.05.21, 02.06.21, 02.06.21, 03.06.21, 08.06.21, 09.06.21, 29.06.21, 07.07.21, 07.07.21, 12.07.21, 27.07.21, 07.10.21, 21.10.21, 11.11.21, 29.12.21, 20.01.22, 26.01.22, 02.02.22, 17.02.22, 10.03.22, 07.04.22, 28.04.22, 18.05.22, 19.05.22, 24.05.22, 02.06.22, 15.06.22, 17.06.22, 10.07.22, 11.07.22, 13.07.22, 14.07.22, 02.08.22, 13.10.23, 17.10.23, 18.10.23, 27.10.23, 07.11.23, 12.11.23, 25.01.24, 26.02.24 11.03.24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יודֵעַ צַדִיק נֶפֶש בְּהֶמְתוֹ

המשמעות:

כל אחד מכיר מצוין את מי שקרוב אליו.

יודע – מכיר

צַדִיק – בן אדם ישר

בְּהֵמָה  – בעל חיים: פרה, סוס, חמור

 

דוגמה:

אני יודעת בדיוק מה דעתך בעניין ומה את מתכוונת לעשות. יוֹדֵעַ צַדִּיק נֶפֶש בְּהֵמְתוֹ.

המקור:

משלי פרק י"ב, פסוק י'

יוזמה

יוֹזמָה  –  איניציאטיבה,  Initiative

השורש: י.ז.ם

שם הפועל: לִיזוֹם

יָזַם  –   היה הראשון שֶהִצִיעַ

דוגמאות:

אני יזמתי את הפגישה ביניהם כדי שיחזרו להיות חברים.

פעם רק גברים היו יוזמים קשר רומנטי, היום נשים לוקחות את היוזמה לידיהן.

הוא יזם את הקמת החברה.

זו יוזמה יפה מאוד! כל הכבוד ליוזמים!

 

הערך יוזמה נמצא בידיעות: 26.10.1608.12.1620.12.1621.12.16 15.12.1728.12.1701.01.1807.01.18,

 03.09.18,

16.10.1829.10.1805.02.1911.02.1928.02.1901.04.1914.07.19, 10.10.19, 09.02.20, 20.02.20, 19.04.20, 13.07.20, 06.02.21, 16.03.21, 01.08.21, 24.10.21, 21.02.22, 08.07.22, 06.12.23, 06.03.24, 19.03.24

 

יולדת

יוֹלֶדֶת – מביאה ילד לעולם

השורש: י.ל.ד

שם הפועל: לָלֶדֶת

עבר: יָלְדָה

שם עצם: לֵידָה

דוגמאות:

היא ילדה שלושה ילדים.

הלידות היו קלות ועברו בשלום.

הבעל שלה לקח אותה במכוניתו לבית החולים ליולדות. הוא היה יחד אתה בחדר הלידה.

המְייַלֶדֶת והרופא היו נהדרים.

מה תאריך הלידה שלך? מקום הלידה?

 

הערך יולדת נמצא בידיעות: 21.06.1601.10.17, 29.09.20

 

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל –

ד' באייר – יום הזיכרון לחיילי צה"ל שנהרגו במלחמות ישראל ולאזרחים שנהרגו בפעולות איבה=פעולות טרור

 

הערך יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל נמצא בידיעות: 28.04.17, 28.04.17, 30.04.17, 30.04.1701.05.1701.05.1707.05.1907.05.19, 23.04.20, 30.04.20, 11.04.21, 11.04.21, 13.04.21, 01.05.22, 01.05.22, 03.05.22, 18.03.24, 28.03.24, 31.03.24, 04.04.24