Browsing Archives

ימ"מ

ימ"מ –  ראשי תיבות:  יחידה מרכזית מיוחדת

הימ"מ היא יחידה של משמר הגבול ושל המשטרה ללוחמה בטרור.

נקראת גם: היחידה המיוחדת ללוחמה בטרור או היחידה ללוחמה בטרור.

 

הערך ימ"מ נמצא בידיעות: 22.01.1823.01.18, 03.04.22, 04.04.22, 01.05.22, 31.01.24, 14.02.24, 14.02.24, 08.06.24