Browsing Archives

ייאוש

יֵיאוּש – חוסר תִקווה

השורש: י.א.ש

עבר בבניין נפעל: נוֹאַש מ…

עבר בבניין פיעל: יֵיאֵש את…

בבניין התפעל: הִתְיָיאֵש מ…

שמות תואר: מְיָיאֵש, מְיוֹאָש

איזה ייאוש!

תפסתי ייאוש…

חיילים בצה"ל מכינים טבלת ייאוש וסופרים ימים עד לשחרור…

 

הערך ייאוש נמצא בידיעות: 29.07.20, 27.04.21, 19.11.23

 

ייהרג ואל יעבור

הפירוש המילולי:

ימות ולא יעבור על החוק.

המשמעות:

חייבים לקיים את המצווה הזאת או את החוק הזה, אפילו אם ה'מחיר' גדול ומסוכן.

דוגמה:

יש מפלגות שמוכנות להפיל ממשלה בגלל פתיחת חנויות בשבת. אצלם שמירה על השבת היא בבחינת יֵיהָרֵג וְאַל יַעֲבֹור.

מקור:

סנהדרין ע"ד א'

ייעץ

יִיעֵץ – אמר למישהו אחר מה כדאי ונכון לעשות

השורש: י.ע.ץ

שם הפועל: לְייַעֵץ

שם הפעולה: יִיעוּץ

מקצוע: יוֹעֵץ

          יועץ השקעות, יועץ תקשורת, יועץ נישואין, יועץ חינוכי, יועץ משפטי

היועץ המשפטי לממשלה: משפטן העומד בראש המערכת המשפטית של הרשות המבצעת (הממשלה ומשרדי הממשלה) ושל השירות המשפטי הציבורי.

בעבר ובהווה משתמשים בשורש זה גם בבניין קל וגם בבניין פיעל:

הוא יָעַץ לי = הוא יִיעֵץ לי

דוגמאות:

היא מייעצת להם לא לקנות את הבית.

אני מייעצת לך להתייעץ עם רופא נוסף.

הוא יועץ השקעות בבנק.

 

הערך ייעץ נמצא בידיעות:

 14.09.1615.11.16, 14.12.1618.12.1611.01.1707.02.17, 15.02.1703.04.1719.06.1725.07.1720.08.17, 23.08.1715.10.1730.10.1709.12.1713.12.1719.01.18,

08.02.1820.02.1821.02.1804.03.1805.03.1806.03.1816.05.1822.05.18,

 27.05.18

30.05.1805.06.18,

11.06.1812.06.1817.06.1814.08.1818.10.1828.10.1808.11.1802.12.1812.12.1803.01.19, 06.01.1807.01.19,

14.01.1903.02.1913.02.1914.02.1914.02.1907.03.19, 12.03.1930.04.19, 13.05.1911.06.1913.06.19, 23.06.1911.07.1901.08.19, 08.08.19, 08.09.19, 09.09.19, 09.09.19, 11.09.19, 16.09.19, 06.10.19, 29.10.19, 30.10.19, 21.11.19, 24.11.19, 26.11.19, 03.12.19, 03.12.19, 08.12.19, 08.12.19, 18.12.19, 06.01.20, 13.01.20, 29.01.20, 14.05.20, 17.09.20, 20.10.20, 01.12.20, 02.03.21, 28.04.21, 29.04.21, 04.05.21, 21.06.21, 11.08.21, 27.10.21, 31.01.22, 08.02.22, 08.02.22, 09.02.22, 22.02.22, 06.03.21, 17.06.22, 27.06.22, 03.07.22, 11.08.22, 08.11.23, 30.11.23, 30.11.23, 06.02.24, 14.02.24, 29.02.24, 06.03.24, 22.05.24

 

ייצג

 יִיצֵג – היה רפרזנטטיב של משהו, היה דוגמה של משהו שלם

השורש: י.צ.ג 

שם הפועל: לְייַצֵג 

שם הפעולה: יִיצוּג

נָצִיג – Representative

רבים: נְצִיגִים

דוגמאות:

המנהל דיבר עם נְציגי העובדים. הם החליטו לבחור ועד עובדים שיְיַצֵג אותם לפני ההנהלה בעתיד.

היא נְצִיגַת החברה הזו בישראל. היא מְייַצֶגֶת אותם כבר חמש שנים.

ועד העובדים מייצג את העובדים בפגישה עם ההנהלה.

עורך הדין מייצג בבית המשפט את הלקוח שלו.

זו דוגמה מייצגת. אפשר ללמוד ממנה על כל הבעיות.

עורך דין זה אינו מייצג אותנו יותר.

 

הערך ייצג נמצא בידיעות:

21.06.16, 10.07.1625.09.1621.12.1626.07.1726.10.1709.01.1811.04.1829.05.18,

24.06.1808.11.1809.01.1921.02.1925.02.19, 14.03.1907.05.1923.07.19, 02.09.19, 29.10.19, 19.01.20, 26.05.20, 13.01.21, 27.01.21, 15.02.21, 12.07.22, 18.07.22, 06.11.23, 19.02.24, 26.02.24, 12.05.24

 

יישם

יִישֵּׂם – הוציא אל הפועל

השורש: י.ש.ם

שם הפועל: לְייַשֵׂם

שם הפעולה: יִישׂוּם

עבר בבניין פועל: יוּשַׂם

יִישׂוּמוֹן – אפליקציה

 

הערך יישם נמצא בידיעות:

 13.09.1601.01.1720.11.1721.11.1703.06.1806.08.1803.02.19, 11.02.1908.07.19, 02.12.1928.01.20, 02.05.21, 02.09.21, 02.09.21, 15.12.21, 24.07.22, 02.08.22, 08.08.22, 11.01.24, 28.01.24