Browsing Archives

יסד, ייסד

יִיסֵד וגם: יָסַדהקים יישוב, מוסד, הניח יסודות לדבר

שם הפועל: לְייַסֵד

שם הפעולה: יִיסוּד

דוגמאות:

מושב נהלל נוסד ב-1921.

המייסדים חלמו על עתיד טוב יותר.

אני גר ברחוב המייסדים.

 

הערך ייסד נמצא גם בידיעות: 23.2.1616.01.1729.01.1713.02.1728.03.1701.05.1701.05.1727.06.1723.07.1707.08.17,

31.12.1711.03.1804.05.1814.10.1823.01.1905.02.19, 07.02.1903.04.19, 09.02.20, 19.02.20, 26.04.20, 12.05.20, 29.06.20, 27.11.20, 13.01.21, 06.02.21, 11.04.21 , 04.05.21, 02.06.21, 21.07.21, 26.07.21, 27.07.21, 11.08.21, 11.11.21, 10.01.22, 20.01.22, 19.10.23, 16.04.24, 03.06.24, 05.06.24

 

יסוד

יְסוֹד (ז') – בסיס

רבים: יְסוֹדוֹת

הַנָחַת יְסוֹד – אקסיומה

שְׂכַר יְסוֹד

דוגמאות:

הניחו את היסודות לבית לפני שנה וכבר הוא מוכן.

אין כל יסוד לידיעה בעיתון!

צריך לשנות את התכניות מהיסוד.

הנחת היסוד שלנו היא שהוא עשה כל מה שהוא יכול היה לעשות.

 

הערך יסוד נמצא בידיעות: 

08.12.1616.01.1818.02.1801.05.1801.07.1808.01.1925.02.1904.06.19,

 20.06.19, 04.08.19, 31.10.19, 28.06.20, 30.06.20, 24.03.21, 01.07.21, 13.07.21, 14.12.21, 18.01.22, 27.05.22, 09.06.22, 12.06.22, 16.06.22, 19.06.22, 20.06.22, 21.06.22, 22.06.22, 28.06.22, 30.06.22, 20.07.22, 25.07.22, 08.08.22, 30.11.23, 30.11.23, 18.03.24, 30.06.24