Browsing Archives

יצא לתרבות רעה

המשמעות:

עזב את הדרך הנכונה והישרה.

תַרְבּוּת: culture

דוגמה:

מאז שהוא התחיל להיות חבר בחבורה הזאת הוא יצא לתרבות רעה. הם לא לומדים. לא עובדים. מעשנים סמים. ההורים החליטו לעבור לגור בעיר אחרת כדי לנסות להחזיר אותו למוטב.

 

המקור: פירוש רש"י לבראשית, פרק כ"ה, פסוק 30

 

יציב

יַצִיב – קבוע, חזק, לא משתנה

שם עצם: יַצִיבוּת

מצב יציב

מצב כלכלי יציב

מצב החולה יציב

אִי יַצִיבוּת – חוֹסֶר יַצִיבוּת

אדם לא יציב בנפשו

 

 

הערך יציב נמצא בידיעות: 

22.01.1729.03.1728.05.1721.06.1710.11.1725.12.1711.02.1829.04.18, 12.06.18,

16.10.1822.03.1903.04.1920.05.19, 03.03.20, 19.10.20, 12.04.21, 14.06.21, 17.06.21, 29.06.21, 15.07.21, 20.07.21, 06.12.21, 29.12.21, 17.02.22, 20.06.22, 09.08.22, 09.01.24, 13.02.24, 03.04.24, 05.04.24, 05.05.24

 

 

 

 

 

 

 

 

יצירה

יְצִירָה – קומפוזיציה, עיסוק באומנות

השורש: י.צ.ר

שם הפועל: ליצור – לעשות משהו חדש, לעסוק באומנות

שם הפעולה: יְצִירָה 

שם תואר: יְצִירָתִי

חֶדווַת יְצִירָה: השמחה לעשות דבר חדש, השמחה לעסוק באומנות

 

דוגמאות:

אני אוהבת את היצירה הזו של בטהובן.

זו יצירה משותפת של ההורים והילדים בגן.

אלוהים יצר את העולם בשישה ימים.

הוא אדם מאוד יצירתי. יש לו כל הזמן רעיונות חדשים.

אני קמה בכל בוקר עם חדוות יצירה ומתיישבת לעבוד ליד המחשב.

 

הערך יצירה נמצא בידיעות:

19.06.1604.07.1608.08.1613.02.1701.08.1704.09.1724.09.17, 07.12.1701.02.18,

27.05.1830.05.1811.06.19, 15.01.20, 17.03.20, 09.07.20, 10.06.22, 14.06.22, 14.06.22, 01.04.24

 

יצק

יָצַק – שפך, העביר נוזל מכלי אל כלי

יוצקים מים, מרק, יוצקים בטון

השורש: י.צ.ק

שם הפועל: לִיצוֹק, לָצֶקֶת

שם פעולה: יְצִיקָה

כלי: מַצֶקֶת  – בעזרתה יוצקים מרק לצלחת

 

הערך יצק נמצא בידיעות: 29.10.17

 

 

 

 

 

 

 

יצר (פועל)

יָצַר – עשה, ברא

השורש: י.צ.ר

שם הפועל: לִיצוֹר

שם הפעולה: יְצִירָה

שם עצם: יְצוּר חי, יְצוּר אנושי

שם עצם: יְצִירָה – קומפוזיציה

יוֹצֵר – סופר, משורר, קומפוזיטור, אומן שיוצר יצירות אומנות וספרות

שם תואר: יְצִירָתִי – קריאטיבי

שם הפועל בבניין פיעל: לְייַצֵר – לעשות דבר בבית חרושת, במפעל, במכונה

שם הפעולה בבניין פיעל: יִיצוּר

שם הפועל בבניין נפעל: לְהִיווָצֵר

עבר בבניין נפעל: נוֹצַר

יַצרָן – אדם שמייצר סחורות

מוּצָר – פרודוקט, דבר המיוצר בבית חרושת

מוצְרֵי חלב, מוצר טבעי

תוֹצָר – מה שמייצרים בית חרושת, בית מלאכה, משק חקלאי

תוֹצֶרֶת – מה שמייצרים בית חרושת, בית מלאכה, משק חקלאי

תוצרת ישראל, תוצרת הארץ, תוצרת כחול-לבן – תוצרת ישראל, תוצרת חוץ

תוצרת חקלאית

התוֹצָר הלְאוּמִי – כל מה שהמדינה מייצרת

 

הערך יצר נמצא בידיעות:

 26.07.16, 28.07.1628.07.1615.08.1625.09.16,

08.10.1608.11.16, 11.11.16, 14.12.16

20.12.1620.12.1615.01.1725.01.1721.03.1706.04.1706.04.1706.04.17

18.04.1713.07.1717.07.17

07.08.1727.08.1717.09.17, 30.10.1716.11.1720.11.1720.11.1709.12.1718.12.1728.12.1702.01.18

07.01.18, 25.01.1830.01.1818.02.1820.02.1814.03.1808.05.1809.05.18, 21.05.1804.06.1805.06.18,

17.06.1803.07.1806.08.1806.09.1818.11.1821.11.1822.11.1823.01.19,

 31.01.1907.02.19

11.02.1921.02.1924.02.1904.04.1916.05.1914.07.19, 25.07.19, 07.08.19, 14.08.19, 04.09.19, 25.09.19, 10.10.19, 07.11.19, 22.12.19, 14.01.20, 04.02.20, 09.02.20, 09.02.20, 21.02.20, 24.03.20, 05.05.20, 25.06.20, 01.07.20, 16.07.20, 26.07.20, 03.08.20, 31.08.20, 10.11.20, 30.11.20, 22.12.20, 03.01.21, 12.01.21, 25.01.21, 27.01.21, 02.03.21, 18.03.21, 24.03.21, 27.04.21, 30.05.21, 06.07.21, 13.07.21, 14.07.21, 02.08.21, 11.08.21, 13.09.21, 14.09.21, 21.10.21, 23.11.21, 07.12.21, 26.12.21, 27.12.21, 30.12.21, 20.01.22, 23.01.22, 03.02.22, 22.02.22, 26.04.22, 25.05.22, 03.08.22, 15.08.22, 15.08.22, 27.10.23, 09.11.23, 21.11.23, 28.11.23, 10.12.23, 20.12.23, 25.12.23, 10.01.24, 27.01.24, 14.02.24, 05.04.24, 15.04.24, 16.04.24