Browsing Archives

יציב

יַצִיב – קבוע, חזק, לא משתנה

שם עצם: יַצִיבוּת

מצב יציב

מצב כלכלי יציב

מצב החולה יציב

אִי יַצִיבוּת – חוֹסֶר יַצִיבוּת

אדם לא יציב בנפשו

 

 

הערך יציב נמצא בידיעות: 

22.01.1729.03.1728.05.1721.06.1710.11.1725.12.1711.02.1829.04.18, 12.06.18,

16.10.1822.03.1903.04.1920.05.19, 03.03.20, 19.10.20, 12.04.21, 14.06.21, 17.06.21, 29.06.21, 15.07.21, 20.07.21, 06.12.21, 29.12.21, 17.02.22, 20.06.22, 09.08.22, 09.01.24, 13.02.24, 03.04.24, 05.04.24, 05.05.24

 

 

 

 

 

 

 

 

יצירה

יְצִירָה – קומפוזיציה, עיסוק באומנות

השורש: י.צ.ר

שם הפועל: ליצור – לעשות משהו חדש, לעסוק באומנות

שם הפעולה: יְצִירָה 

שם תואר: יְצִירָתִי

חֶדווַת יְצִירָה: השמחה לעשות דבר חדש, השמחה לעסוק באומנות

 

דוגמאות:

אני אוהבת את היצירה הזו של בטהובן.

זו יצירה משותפת של ההורים והילדים בגן.

אלוהים יצר את העולם בשישה ימים.

הוא אדם מאוד יצירתי. יש לו כל הזמן רעיונות חדשים.

אני קמה בכל בוקר עם חדוות יצירה ומתיישבת לעבוד ליד המחשב.

 

הערך יצירה נמצא בידיעות:

19.06.1604.07.1608.08.1613.02.1701.08.1704.09.1724.09.17, 07.12.1701.02.18,

27.05.1830.05.1811.06.19, 15.01.20, 17.03.20, 09.07.20, 10.06.22, 14.06.22, 14.06.22, 01.04.24