Browsing Archives

סאלד הנרייטה

הנרייטה סֹאלְד

1860 – 1945 

הנרייטה סאלד
הנרייטה סאלד נולדה בבולטימור בשנת 1860.

בשנת 1897 הצטרפה לתנועה הציונית ובשנת 1912 יִיסדה את "הדסה" הסתדרות הנשים הציוניות בארצות הברית.

בשנת 1920 עלתה ארצה.

היא הקימה את בית הספר הראשון לאחיות בארץ ויָזמָה הקמת מַחלָקוֹת לְשֵירוּתִים סוציאליים בָּרָשוּיוֹת המקומיות.

עם עליית הנאצים השלטון החליטו בסוכנות היהודית לפעול למען הַעֲלָאַת ילדים יהודים ארצה והקימו את "עֲלִייַת הנוער".

הנרייטה סאלד עמדה בראש "עליית הנוער" משנת 1933 עד מותה בשנת 1945.

אלפי ילדים זָכוּ לעלות לארץ במסגרת "עליית הנוער" וּלְהִיקָלֵט בָּהּ.

הנרייטה סאלד, שלא היו לה ילדים משלה, נֶחשֶבֶת ל"אֵם עליית הנוער".

כשהחליטו בארץ לְצַייֵן את יום הָאֵם, כפי שנהוג גם במקומות אחרים בעולם,

בָּחֲרוּ בתאריך ל' בשבט  –  יום פְּטִירָתָהּ של הנרייטה סֹאלד.

 

הערך סאלד הנרייטה נמצא בידיעות: 06.06.16, 25.02.20

 

סבוך

סָבוּך קשה לפתור אותו, מְסוּבָּך, לא פשוט

השורש: ס.ב.ך

דוגמאות:

המצב סבוך. קשה לצאת ממנו.

השער שלה כל כך סבוך. קשה לסרק אותו במסרק.

הוא תמיד מְסַבֵּך את העניינים. מכל דבר הוא עושה בעיה.

זה עניין מְסוּבָּך. אי אפשר להסביר אותו בכמה מילים.

 

הערך סבוך נמצא בידיעות:

סביבה

סְבִיבָה – אזור קרוב

             כל מה שסובב את האדם, Enviroment

אֵיכוּת הסביבה: ההשפעה של האדם, החי והצומח והעולם זה על זה, אקולוגיה 

שְמִירַת הסביבה: שמירה על העולם למען בני האדם, החי והצומח

בישראל יש משרד ממשלתי לטיפול בסביבה – המשרד להגנת הסביבה.

 

הערך סביבה נמצא בידיעות:

 13.09.1627.11.1618.12.1601.01.1712.01.1708.02.1713.02.1719.03.17,

 27.03.1725.05.17

02.08.1720.02.1821.02.1812.03.1828.01.1911.03.19, 30.04.19, 24.09.19, 02.12.19, 02.06.20, 22.04.21, 11.07.21, 27.12.21, 13.03.22, 17.05.22, 31.05.22, 17.06.22, 26.07.22, 02.11.23

 

סביר

סָבִיר מתקבל על הדעת, הגיוני

סְבִירוּת – הסיכוי שדבר מה יקרה. (בסטטיסטיקה) מידת הסבירות שדבר יקרה הנמדדת בערך מספרי

 

דוגמאות:

זה מחיר סביר לבית בגודל הזה.

אני מקווה שהם יסיימו את הפרויקט בתוך זמן סביר.

ההתנהלות של הפקידה לא סבירה בעיניי.

סביר להניח שהם יתחתנו כשהוא יסיים את השירות בצבא.
.

הערך סביר נמצא בידיעות: 21.06.1604.02.1818.12.19, 07.01.21, 25.01.21, 10.02.21, 30.12.21, 10.12.23, 03.01.24, 08.04.24

 

סבל

סָבַל – היה לו קשה, בגלל מישהו, בגלל משהו, בגלל כאב או מחלה

סובלים מ…

סובלים את 

השורש: ס.ב.ל

שם הפועל: לסבול

שם עצם: סֵבֶל

דוגמאות:

הוא סובל מאלרגיה. היא סובלת ממיגרנה.

אי אפשר לסבול את הרעש הזה! זה רעש בלתי נסבל!

איך את סובלת את רותי?! אני לא סובלת אותה.

הסבל שלה נמשך שנתיים.

אני לא יכול לראות אותך סובלת.

 

הערך סבל נמצא בידיעות: 25.03.1425.09.1605.12.1629.01.1701.02.1720.07.1702.08.1714.08.17,

 24.11.17,

22.12.1708.01.1814.03.1828.03.1822.05.1802.10.1812.03.19, 12.11.19, 02.12.19, 12.12.19, 15.07.20, 06.09.20, 20.12.20, 18.02.21, 08.04.21, 13.04.21, 21.12.21, 05.01.22, 18.01.22, 13.02.22, 10.03.22, 28.04.22, 17.06.22, 24.07.22, 20.10.23, 05.12.23, 24.12.23, 09.01.24, 15.02.24, 10.04.24

 

 

 

 

 

סבר

סָבַר: חשב

שם עצם: סְבָרָה

 

דוגמאות: 

אני סבור שהתכנית הזאת טובה יותר.

היא סבורה שהוא לא רוצה להתחתן ולכן עזבה אותו.

יש בעניין הזה סְבָרות אחדות. קשה לדעת איזו מהן נכונה.

 

הערך סבר נמצא בידיעות: 27.09.16, 08.03.1823.04.1823.05.1828.10.1812.12.1822.03.19, 31.12.19, 26.01.20, 09.02.20, 24.02.20, 28.06.20, 07.11.20, 08.11.20, 12.01.21, 31.01.22